LIC vydalo Kritickú ročenku 2018

Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ vydávalo v rokoch 1964 - 1967 zobrané súbory literárnych kritík, diskusií a polemík pod názvom Kritika. Kritická ročenka 2018 je pokusom nadviazať na tieto antológie.

Kritická ročenka 2018 je výberom z literárnokritických textov publikovaných časopisecky a na webe v roku 2018. Zostavil ju literárny vedec Vladimír Barborík. Vypovedá o aktuálnej literatúre a jej reflexii, je teda aj príspevkom do diskusie o tom, či vlastne niečo také ako kritika a kritická literárna scéna ešte u nás vôbec existuje. Zároveň poslúži ako praktický výberový sprievodca najnovšou súčasnou poéziou a prózou. Publikácia obsahuje aj štúdie o básnických (Viliam Nádaskay) a prozaických (Vladimír Barborík) knihách uplynulého roka.

V knižke sú texty recenzentov: Vladimír Barborík, Martina Buzinkaiová, Magdalena Bystrzak, Peter Darovec, Patrik Garaj, Ján Gavura, Tamara Janecová, Tomáš Lietavec, Matej Masaryk, Boris Mihalkovič, Viliam Nádaskay, Radoslav Passia, Veronika Rácová, Gabriela Rakúsová, Michaela Rosová, Stanislava Sivčová , Marta Součková, Jaroslav Šrank, Ivana Taranenková, Jozef Tatár, Eva Urbanová, Anton Vydra, Dominik Želinský.

Zostavovateľ Vladimír Barborík v Predhovore k výberu píše:

"Uprednostnil som recenzie s ambíciou hodnotiť dielo a včleniť ho do kontextu domácej literatúry, ale aj s ambíciou presiahnuť konkrétne dielo smerom k aktuálnym spoločenským a životným problémom. Pri výbere nebol prvoradý postoj autora recenzie k dielu, ale schopnosť nájsť na vyjadrenie svojho vzťahu – či už pozitívneho alebo kritického – primeraný jazyk a argumenty, hodnotovo objektivizovať čitateľský zážitok a sprístupniť ho iným. Ide o veci triviálne, no nie vždy samozrejmé.
Zmienim sa ešte o jednej, pre koncepciu antológie najpodstatnejšiu. Pred niekoľkými rokmi v rozhlasovej diskusii jeden z účinkujúcich vyslovil vetu, ktorú som si na rozdiel od jeho mena zapamätal: „Literárna kritika si musí uvedomiť, že je súčasťou knižného trhu!“ Otázkou je, čo sa s kritikou stane, ak si to naozaj uvedomí a najmä ak na to pristane. Pri výbere som uprednostnil texty, ktoré majú ambíciu byť súčasťou literatúry, pričom som ani nepomyslel na knižný trh. Snažil som sa vyhnúť tomu, čo slúži osobným či vydavateľským záujmom. Neschopnosť oddeliť hodnotiacu funkciu od reklamno-propagačnej je už dlhší čas relevantným problémom súčasnej kultúrnej praxe, problémom súčasnej kritiky a toho, čo sa pod touto značkou často publikuje."     

Viliam Nádaskay sa k práci na štúdii v kritickej ročenke vyjadril takto:

"Po celoročnom sledovaní poézie, ktorej sa každopádne aj tak venujem, bolo najťažšie dať si jednotlivé knihy do súvislosti a nájsť niečo, čo ich spája. Niečo, čo by vypovedalo o súčasnom stave slovenskej poézie."

Titul nájdete v databáze diel na tomto webe tu