Horúcou novinkou z dielne Literárneho informačného centra (LIC) je knižka Úzkosť dokorán od Stanislavy Repar. Ide o nové čítanie uzavretého básnického diela slovenskej poetky Viery Prokešovej. Poetka a literárna vedkyňa Stanislava Repar systematicky odkrýva hlbiny Prokešovej poézie. Neprehliada pritom neprehliadnuteľné: Prokešovej básnickú správu o podriadenom postavení ženy v nerovnocennom vzťahu s mužom.  

Písačky pre milovanú Lutéciu sú jedným z kľúčových diel Dominika Tatarku. LIC ich vydáva k 100. výročiu Tatarkovho narodenia. Kniha odhaľuje intímne duchovné hľadanie vnútri ženského sveta na pozadí dobových reálií. V metaforickom zmysle je mravným príkladom protikomunistického vzdoru a intelektuálnej nepoddajnosti.

S Tatarkom sa spája aj ďalší titul z pera poslednej ženy jeho života - Evy Štolbovej. LIC vydáva druhé vydanie Navrávačiek s Dominikom Tatarkom.  Štolbovej kniha je dokumentárnym svedectvom vypovedajúcim o živote jedného z najlepších slovenských spisovateľov. Je kľúčom k Tatarkovej osobnosti i k jeho tvorbe. Dominik Tatarka v rozhovoroch odkrýva svoje vnútro, životnú filozofiu, vzťah k svetu i svoj tvorivý status. Vychádza s novým predslovom Evy Štolbovej a fotografiami Viktora Stoilova.

LIC čoskoro predstaví aj Ťahák na básne od Daniela Heviera. Ide o akýsi poetický bedeker v praxi, s nezvyčajnými kolážami autora. Kniha je určená čitateľom od 14 – 15 rokov, ale môže osloviť aj maturantov, uchádzačov o prijatie na vysokú školu, pedagógov, či mladých autorov. Je postavená na jednoduchom, „zrkadlovom“ princípe: na ľavej strane je báseň slovenského básnika od starších čias po súčasnosť. Na pravej strane je „komentár“, interpretácia, osobný názor a postoj Daniela Heviera.