Lijepa naša je aj naša II          

V rámci programu oficiálnej návštevy prezidenta Chorvátskej republiky Stjepana Mesića sa 3. novembra na veľvyslanectve Chorvátskej republiky v Bratislave konala prezentácia knihy Jána Jankoviča Lijepa naša je aj naša II. Prezentáciu  moderoval Juraj Sarvaš, knihu a jej autora ocenil prezident Mesić i veľvyslankyňa pani Andrea Gustović-Ercegovac. Autor, známy a produktívny kroatista, v názve knihy použil prvé slová chorvátskej hymny, ktoré sú súčasne synonymom celého Chorvátska (Lijepa naša domovino - Krásna vlasť naša) a zvyšnými slovami už v názve signalizoval tradične dobré slovensko-chorvátske vzťahy. Produktívny kroatista (prekladateľ, literárny vedec, publicista) zostavil pamätnicu hymnickej a príležitostnej poézie, ktorú od prvej tretiny 19. storočia až po súčasnosť  písali slovenskí a chorvátski autori. V ilustrovanej a obrázkami vybavenej knihe sú dve jeho štúdie, ktoré  čitateľa uvádzajú do dejín slovensko-chorvátskej vzájomnosti. Dominujú však básne, ktoré možno označiť ako kultové vo vzťahoch dvoch blízkych málopočetných slovanských národov. Pamätnica vyšla pri 170. výročí vzniku Mihanovićovej básne, ktorá sa stala  chorvátskou hymnou a pri 100. výročí jej prvého slovenského prekladu, presnejšie adaptácie, ktorú pripravil Peter Bella Horal. Aj dobre načasovaná prezentácia svedčí o tom, že Ján Jankovič aj ako vydavateľ má rovnako zmysel nielen pre dejiny ale aj pre súčasnosť a realitu. 

-r-