Zo sveta kníh

Lipský knižný veľtrh 2010

(18. – 21. marec 2010)

Najväčšou udalosťou prvého dňa veľtrhu bolo udelenie Ceny Lipského knižného veľtrhu, na ktorú nemecké vydavateľstvá navrhli 760 diel. Sedemčlenná odborná porota vyberala v šiestom ročníku spomedzi užšieho okruhu 15 nominovaných kandidátov v troch kategóriách. Cenu v kategórii beletria získal Georg Klein za román Roman unserer Kindheit (Román nášho detstva), v kategórii odbornej literatúry a esejistiky bolo vyznamenané dielo Ulricha Raulffa Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben (Kruh bez majstra. Pôsobenie Stefana Georgeho). Ulrich Blumenbach získal prekladateľskú cenu za preklad románu amerického autora Davida Fostera Wallacea Unendlicher Spaß (Nekonečná zábava). Podľa riaditeľa Lipského knižného veľtrhu Olivera Zilleho je hlavnou funkciou tejto literárnej ceny upozorniť čitateľov na výnimočné novinky na nemeckom knižnom trhu. Sporným dielom navrhnutým na cenu v kategórii beletria bol tento rok knižný debut 17-ročnej Heleny Hegemann Axolotl Roadkill. Kritici román začiatkom roka nadšene privítali ako nevšedný literárny objav. Neskôr však vyšlo najavo, že autorka použila pasáže a scény z románu Strobo berlínskeho bloggera Airena bez udania zdroja. Debaty o autorských právach, plagiátorstve, originalite a remixe ako princípe literárnej tvorby vyústili do sformulovania Lipského vyhlásenia na ochranu duchovného vlastníctva, ktoré iniciovali a podpísali autori Günter Grass, Sybille Lewitscharoff, Christa Wolf a prekladatelia Christa Schuenke a Hinrich Schmidt-Henkel.

Lipská knižná cena európskeho porozumenia

Nositeľom Lipskej knižnej ceny európskeho porozumenia, dotovanej sumou 15 tisíc eur sa za rok 2010 stal maďarský spisovateľ, publicista a historik György Dalos, ktorý dnes žije v Berlíne. Dalos sa narodil v roku 1943 v budapeštianskej židovskej rodine a vyštudoval históriu v Moskve. Jeho počiatočné naivno-romantické nadšenie pre komunizmus sa ešte počas štúdia zmenilo na pochybnosti a rebelantstvo. V roku 1968 Dalosa v Maďarsku odsúdili na sedem mesiacov väzenia, zároveň dostal zákaz publikovať. Napriek tomu sa 1977 stal spoluiniciátorom demokratickej opozície v Maďarsku a udržiaval kontakty s intelektuálmi a umelcami vo východnom Nemecku. Po páde komunistického režimu György Dalos pôsobil v Maďarskom kultúrnom inštitúte Collegium Hungaricum v Berlíne a bol literárnym kurátorom programu k príležitosti účasti Maďarska ako čestného hosťa na Knižnom veľtrhu vo Frankfurte v roku 1999. Okrem doterajšej tvorby porota ocenila najmä jeho posledné dielo Der Vorhang geht auf. Das Ende der Diktaturen in Osteuropa (Opona sa dvíha. Koniec diktatúr vo východnej Európe). Autor sa tu zaoberá procesmi, ktorými prešlo Poľsko, Maďarsko, Československo, Bulharsko, Rumunsko a NDR po roku 1989.

Zaostrené na JUH

Obsahovým ťažiskom tohtoročného veľtrhu boli dva regióny, juhovýchodná Európa a Latinská Amerika. Pri príležitosti 200. výročia nezávislosti Latinskej Ameriky zavítalo do Lipska po prvý raz 9 juhoamerických krajín – Argentína, Chile, Dominikánska republika, Ekvádor, Kolumbia, Kuba, Nikaragua, Panama a Uruguaj. Európski čitatelia spájajú Latinskú Ameriku predovšetkým s menami autorov ako Gabriel Garcia Márquez, Isabel Allende alebo Alejo Carpentier. Zúčastnené krajiny sa prezentovali spoločným programom, ktorého vrcholom bola pódiová diskusia Nielen magický realizmus. Jej cieľom bolo predstaviť vydavateľom, literárnym agentom a kritikom diela novej generácie mladých autorov. Mimoriadny čitateľský úspech získal momentálne v Nemecku román 2666 čílskeho autora Roberta Bolana v preklade Christiana Hansena.

Balkánske literatúry

Medzinárodný program Lipského knižného veľtrhu je už tradične venovaný juhovýchodnej Európe. Čestným hosťom s rozsiahlym literárnym programom už bolo v roku 2008 Chorvátsko, 2009 Slovinsko. Tento rok sa na lipskom veľtrhu predstavilo takmer 40 autorov z 13 rôznych krajín Balkánu. Bosna-Hercegovina sa v Lipsku prezentovala po prvý raz. Okrem čítačiek, diskusí a autorských vystúpení, ktoré okrem románovej tvorby priblížili nemeckému publiku najmä krátku prózu a lyriku ako tradične silné žánre literárnej produkcie v juhovýchodnej Európe boli do programu zaradené aj výstavy fotografií alebo party s kultovou macedónskou skupinou Baklava. Cez blogy na internetových portáloch BOOKSA a BETON sa o dianí v Lipsku mohli informovať záujemcovia a literárni nadšenci v Chorvátsku a Srbsku. Štatút čestného hosťa na rok 2011 získalo Srbsko, ktoré už tento rok predstavilo rozsiahly grantový program na podporu prekladu literatúry do nemčiny a získalo sympatie čitateľov festivalom krátkych poviedkových textov „Kikinda-Shorts“.

Slávka Rude-Porubská