Listy č. 3 aj po slovensky

Výrazným hlasom na českom trhu s tlačeným slovom bol a je dvojmesačník pre politickú kultúru a občiansky dialóg LISTY, ktorý založil v roku 1971 Jiří PELIKÁN v Ríme. Šéfredaktorom časopisu je politológ Václav ŽÁK, zatiaľ čo A. J. LIEHM predsedá redakčnej rade, ktorej členmi sú napríklad Jiřina ŠIKLOVÁ, Erazim KOHÁK, Jiří VANČURA, ale i Grigorij MESEŽNIKOV z Bratislavy.

Ťažiskom tretieho čísla Listov je anketa, ktorú vyvolal Marcin KRÓL článkom Súmrak sociálnej demokracie, publikovaným v poľskej tlači. Podnetnými úvahami sa na nej zúčastnilo viacero osobností českého verejného života: Jaroslav ŠABATA, Luboš DOBROVSKÝ, Jan SOKOL či už spomínaný Erazim KOHÁK. Obsah kultúrnych rubrík najnovších Listov vypĺňa blok v slovenčine publikovaných básní Mariána HATALU, ktorý na ďalších stranách predstavuje aj svoje preklady poézie Reinera KUNZEHO a zamýšľa sa nad prekladateľskou tvorbou. Ladislava CHATEAU píše o osudoch francúzskych spisovateľov (Durasová, Prévost, Jacob), básnikov (Cocteau, Éluard, Aragon, Desnos), vydavateľov (Gallimard, Grasset) a intelektuálov (Sartre, Camus) počas druhej svetovej vojny. Autormi fejtónov sú už tradične A. J. LIEHM. Jiří OLIČ, Jan NOVOTNÝ, Roman LUDVA a Tomáš TICHÁK.

-bur-