Priestor Knihy LIC v posledných týždňoch ožíva aj vďaka oživovaniu diela Ivana Kadlečíka. Po čítaniach z prvého a druhého zväzku zobraných už predtým vydaných diel (za ich opätovné publikovanie vďačíme vydavateľstvu KK Bagala) prišlo aj na súkromnejšiu spisbu – osobnú korešpondenciu Ivana Kadlečíka s Albínom Baginom, ktorá s názvom Poste restante uzrela svetlo sveta pod značkou F. R. & G..

Oboch aktérov tejto listovej výmeny predstavil Rudolf Chmel, tretí člen ich akéhosi korešpondenčného triumvirátu. Podľa Chmela sa v listoch samotných ukazujú isté charakterové odlišnosti dvojice – Kadlečík píše živočíšnejšie (jeho písmo je aj na obálke publikácie), Bagin vecnejšie, obaja však rovnako bez zhovievavosti k vtedajšej dobe.

Korešpondenciu jej aktéri považovali za vážny žáner, Ivan Kadlečík dokonca tvrdil, že keď si ľudia prestanú písať listy, dejiny znehybnejú. Ono znehybnenie v Poste restante nastáva rokom 1977 – neskoršie Kadlečíkove listy Baginovi sú vraj už len stručné kartičky, ako povedala Oľga Baginová. Toto znehybnenie sa však vďaka vydaniu predmetnej publikácie práve rozpustilo – tieto dva životné osudy i osudy s nimi spojené sa poskytnutím opätovnej možnosti ich čítania i reflexie opäť rozpohybovali.
 
Matúš Mikšík