Lit_cast Budapešť s Renátou Deákovou

Pozvanie Ági Jókai do tretej časti maďarskojazyčného seriálu LIT_cast Budapešť prijala prekladateľka Renáta Deáková. Dozviete sa, aké sú momentálne vzťahy medzi slovenskou a maďarskou literatúrou, aké možnosti realizácie majú prekladatelia z týchto jazykov, ale aj to, aké knižky odporúča vyhľadávaná prekladateľka čítať na letných cestách.

Jókai Ági a LIT_cast Budapest harmadik részében Deák Renáta műfordítóval beszélgetett. A beszélgetésben szó esett a kortárs magyar és szlovák irodalom viszonyáról, arról, milyen lehetőségei vannak manapság egy fordítónak, de a nyári szünidőre is kaphatnak könyvajánlót, ha velünk tartanak.

Podcast vzniká v spolupráci so Slovenským inštitútom v Budapešti.

 

LIT_cast Budapešť môžete odoberať prostredníctvom aplikácií Spotify, ApplePodcast a GooglePlay.

foto © Dimény Andris