Lit_cast Slovakia #14 s Ľudmilou Pánisovou

V 14. epizóde Lit_Cast Slovakia sa Ľudmila Pánisová z katedry translatológie v Nitre rozpráva s Juliou Sherwood o odkaze Profesora Antona Popoviča a o tom, že prekladatelia majú k textu pristupovať s úctou, teší sa z rastúceho množstva prekladov slovenskej literatúry do angličtiny a odporúča prekladateľom venovať sa viac literatúre medzivojnového a povojnového obdobia, ale i detektívkam a knihám pre deti.

In Lit_Cast Slovakia # 14 translation studies scholar Ľudmila Pánisová talks to Julia Sherwood about the legacy of Professor Anton Popovič and the need to treat the source text with respect; she welcomes the growing number of English translations of Slovak literature and suggests that more writing from the interwar and postwar period, as well as crime stories and books for children and young adults should be translated.

Foto © Kristína Brezinová Rídekyová

Background notes

 

Ľudmila Pánisová

Slovenská literatúra v anglickom preklade – história a súčasnosť (1832-2013) / Slovak Literature in English Translation – Past and Present (1832 – 2013).

Anton Popovič

František Švantner

Alfonz Bednár

Peter Karvaš

Dominik Tatarka

Rudolf Sloboda

Dušan Mitana