Lit_cast Slovakia #21: Irena Brežná

V 21. pokračovaní LitCast Slovakia spisovateľka a publicistka Irena Brežná vysvetľuje Júlii Sherwood, prečo je dôležité zachovať si pohľad zvonka a súčasne sa vyhnúť pasci asimilácie. Rozpráva o svojej vzbure proti dogme, že písať sa dá len v rodnom jazyku a o slobode, ktorú jej dáva písanie v nemčine a tiež o tom, ako spája písanie s aktivizmом, o svojom politickom zrode počas Pražskej jari 1968 a o feminizme.

In LitCast Slovakia #21 the award-winning writer and journalist Irena Brežná talks to Julia Sherwood about rebelling against the dogma of writing in her native language, the importance of maintaining an outsider’s perspective and avoiding the trap of assimilation. She also talks about her political birth during the Prague Spring of 1968, about combining writing with activism as well as feminism.

Foto Luboš Pilc

 

Notes

Irena Brežná      

Excerpt from Die Beste Aller Welten (The Best of All Worlds or On Chicken Wings), trans. by Janet Livingstone

ASPEKT publishing house

Márius Kopcsay