Lit_cast Slowakei #17 s Bernhardom Borovanskym

V roku 2008 prebrali Ehepaar Konstanze a Bernhard Borovansky tradičné viedenské vydavateľstvo Baumüller Verlag, zamerané na literatúru faktu a prózu. V oboch kategóriách je hľadáčik vydavateľstva zameraný aj na iné, ako nemeckojazyčné teritória: medzi ruskými a českými titulmi (napríklad od Jiřího Kratochvila, Ivy Procházkovej či Emila Hakla) by sme našli zastúpenú aj slovenskú literatúru a to v podobe románu Dom hluchého od Petra Krištúfka. Aj o tom, aká dôležitá je rola vydavateľstva pri sprostredkúvaní skúsenosti z iných jazykov a kultúr, hovorí v podcaste Bernhard Borovansky. K počúvaniu sedemnásteho pokračovania Lit_cast Slowakei vás pozýva Mirko Moritz Kraetsch. 

2008 hat das Ehepaar Konstanze und Bernhard Borovansky den traditionsreichen Baumüller Verlag in Wien übernommen. Nach einer inhaltlichen Neujustierung werden Bücher in den Bereichen Sachbuch und Literatur publiziert. Dabei geht in beiden Sparten der Blick auch über den deutschsprachigen Raum hinaus: Neben einigen russischen und zahlreichen tschechischen Titeln (beispielsweise von Jiří Kratochvil, Iva Procházková oder Emil Hakl) ist mit Peter Krištúfeks Roman „Das Haus des tauben Mannes“ auch die slowakische Literatur im Programm vertreten. Wie wichtig ein Verlag als Vermittlungsinstanz für fremdsprachige Literatur ist, darüber berichtet (unter Anderem) Bernhard Borovansky.

Podcast môžete odoberať prostredníctvom aplikácií Spotify, ApplePodcast a GooglePlay.