Lit_cast Slowakei #18 s Angelou Repka

Angela Repka pôsobí od konca 80-tych rokov 20. storočia nielen ako prekladateľka zo slovenčiny (a ruštiny), ale aj ako neúnavná šíriteľka slovenskej literatúry v nemeckojazyčnom prostredí, a to v celej jej pestrosti. Zameriava sa najmä na poéziu, do nemčiny však prekladá aj prózu, divadelné hry, piesňové texty a scenáre. Slovenskú literatúru tiež reflektuje vo svojich textoch. Koncom roka 2020 dokončila preklady básní svojho manžela, básnika a Osamelého bežca Petra Repku. Lit_cast Slowakei s Angelou Repka vás pozýva počúvať Mirko Moritz Kraetsch. 

Seit den späten 1980er Jahren ist Angela Repka nicht nur als Übersetzerin aus dem Slowakischen (und dem Russischen) aktiv, sondern auch als unermüdliche Vermittlerin, um dem deutschsprachigen Publikum die slowakische Literatur in ihrer Vielstimmigkeit näher zu bringen. Ihr Schwerpunkt liegt auf Lyrik, sie übersetzt aber auch Prosatexte, Theaterstücke, Liedtexte und Filmdrehbücher ins Deutsche und verfasst Texte zur slowakischen Literatur. Ende 2020 hat sie die Übersetzungen der neuesten Gedichte ihres Ehemanns Peter Repka fertiggestellt.

Podcast môžete odoberať prostredníctvom aplikácií Spotify, ApplePodcast a GooglePlay.