Lit_cast Slowakei #22 s Alexandrom Wöllom

V profesionálnom živote profesora Alexandra Wölla hrá slovenčina význanú rolu, keďže predmetom jeho záujmu je jazyková komparatistika a pátranie po spôsoboch, akými sa jazyky strednej Európy v priebehu storočí navzájom ovplyvňovali. A pokiaľ ide o otázku, či budú „malé“ slovanské jazyky zaujímať aj ďalšiu generáciu, je veľkým optimistom, najmä pokiaľ bude výučba zameraná menej národne a viac interdisciplinárne. Vzdelanie v jazykoch je žiadané vždy - nedá sa totiž predvídať, že by boli stroje mohli byť niekedy schopné preložiť sofistikovanú beletriu.

Im Berufsleben von Professor Alexander Wöll spielt das Slowakische vor allem aus komparatistischer Sicht eine bedeutende Rolle, er schildert, wie stark die Sprachen Mitteleuropas sich über Jahrhunderte gegenseitig beeinflusst haben. Und er ist ein großer Optimist, dass die „kleinen“ Slawinen weiterhin für den Nachwuchs interessant bleiben, wenn die Lehre weniger aufs Nationale bezogen und eher interdisziplinär gestaltet wird. Sprachkenntnisse sind immer gefragt – denn es ist nicht absehbar, dass Maschinen jemals in der Lage sein werden, anspruchsvolle Belletristik zu übersetzen.

foto © Tobias Hopfgarten

LIT_cast Slowakei môžete odoberať prostredníctvom aplikácií Spotify, ApplePodcast a GooglePlay.