Lit_cast Slowakei #23 s Emou Ďurišovou

Dr. med. Ema Ďurišová sa narodila na západnom Slovensku, no od roku 2006 žije s rodinou v Drážďanoch, kde pracuje ako lekárka na jednotke intenzívnej medicíny mestskej kliniky. V roku 2014 založila spolu s krajanmi združenie Slowaken in Sachsen/Slováci v Sasku. V novej časti seriálu Lit_cast Slovensko rozpráva o svojom odhodlaní propagovať slovenskú kultúru, o živote v novom domove a o projektoch súvisiacich špeciálne so slvoenskou literatúrou.

Dr. med. Ema Ďurišová, geboren und aufgewachsen in der Westslowakei, lebt seit 2006 mit ihrer Familie in Dresden, wo sie als Ärztin für Intensivmedizin am Städtischen Klinikum arbeitet. 2014 gründete sie zusammen mit Landsleuten den Verein Slowaken in Sachsen/Slováci v Sasku e.V. Über ihr Engagement zur Bekanntmachung der slowakischen Kultur, über das Leben in der neuen Heimat und über Projekte speziell zur slowakischen Literatur berichtet sie in dieser Ausgabe von Lit_cast Slowakei.

LIT_cast Slowakei môžete odoberať prostredníctvom aplikácií Spotify, ApplePodcast a GooglePlay.