Lit_cast Slowakei #24 s Jozefom Tancerom

S germanistom a historikom Jozefom Tancerom sa v novom vydaní podcastu LIT_cast Slowakei prenesieme o sto rokov späť do obdobia, kedy bola Bratislava viacjazyčným mestom, v ktorom sa navzájom prelínali nemčina, maďarčina, slovenčina a jidiš. Hosť Mirka Moritza Kraetscha sa na svoju rodnú Bratislavu pozrie tiež zvonku (mesto je predmetom jeho dlhodobého výskumu), a porozpráva, ako Bratislavu vnímali v neďalekej Viedni a ako sa tento obraz zmenil dnes. Najnovšia časť seriálu LIT_cast Slowakei je plná prekvapivých zistení.

Mit dem Germanisten und Historiker Jozef Tancer begebe ich mich zurück in die Zeit vor hundert Jahren, nach Bratislava mit seiner Mehrsprachigkeit, wobei sich die Gewichtung von Deutsch, Ungarisch, Slowakisch und Jiddisch genau zu dieser Zeit deutlich verschoben hat. Mein Gast wirft ebenfalls einen Blick von außen auf seine Heimatstadt, auf ihr Image (auch das ist eins seiner Forschungsgebiete): Wie wurde das damalige Preßburg exemplarisch von Wien aus gesehen – und wie sieht das heute aus? Viele Aha-Effekte bietet diese Folge von Lit_cast Slowakei.

foto © Robert Hüttner

LIT_cast Slowakei môžete odoberať prostredníctvom aplikácií Spotify, ApplePodcast a GooglePlay.

LIT_cast Slowakei finden Sie auch bei Spotify, ApplePodcast und GooglePlay.