Lit_cast Slowakei #25 s Irenou Brežnou

Životom a dielom oceňovanej autorky Ireny Brežnej sa tiahne otázka, čo to znamená byť cudzinkou. Narodila sa na Slovensku, no od mladosti žije v nemeckojazyčnej časti Švajčiarska. V najnovšej časti LIT_cast Slowakei sa s Mirkom Moritzom Kraetschom rozpráva o tom, ako vedome i nevedome prežíva pocit cudzosti, aký je jej vzťah k rodnej slovenčine a k nemčine, v ktorej píše a komunikuje v každodenných situáciách a kde medzi týmito kultúrnymi a jazykovými okruhmi vidí samú seba. 

Das Thema des Fremdseins zieht sich durch Leben und Werk der preisgekrönten Autorin Irena Brežná. Geboren in der Slowakei, lebt sie seit ihrer Jugend in der Deutschschweiz. Wie sie ihr Fremdsein bewusst und positiv auslebt, wie ihr Verhältnis zu ihrer slowakischen Muttersprache und zu ihrer deutschen Alltags- und Literatursprache ist und wo sie selbst sich im Kontext der beiden Sprach- und Kulturkreise verortet, darüber berichtet sie in der aktuellen Folge von Lit_cast Slowakei.

foto © Ľuboš Pilc

LIT_cast Slowakei môžete odoberať prostredníctvom aplikácií Spotify, ApplePodcast a GooglePlay.

LIT_cast Slowakei finden Sie auch bei Spotify, ApplePodcast und GooglePlay.