Literárna Banská Bystrica 2006

Básnik Mikuláš Kováč patril celý život Banskej Bystrici, mal ju rád. Po jeho predčasnom odchode (1992) si preto priatelia, súpútnici a ctitelia predsavzali pripomínať si tohto veľkého básnika i človeka ....

   Najskôr vydali niekoľko pozoruhodných publikácií (Miki, Pravdaže srdcom, zborníky o jeho živote a diele), pomenovali po ňom inštitúcie (Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Gymnázium Mikuláša Kováča), napokon sa rozhodli každoročne pripraviť festival Literárna Banská Bystrica. Tohtoročný festival bol jubilejný – desiaty.

Festival trvá zvyčajne týždeň a spája sa aj s Týždňom slovenských knižníc. Do programu prispievajú takmer všetky kultúrne a vzdelávacie inštitúcie v meste, pričom „hlavný štáb“ je situovaný v ŠVK – Literárnom a hudobnom múzeu.

   Začiatok jubilejného ročníka patril verejnému čítaniu osobností spoločenského života regiónu zo svojich obľúbených kníh. Publiku sa predstavil primátor mesta Ján Králik, prednosta Krajského úradu František Kán, riaditeľka ŠVK Oľga Lauková a ďalší. Prozaička a publicistka Gabriela Rothmayerová besedovala nielen v ŠVK, na Pedagogickej fakulte UMB, ale aj v Ústave zboru nápravnej výchovy. Svoje miesto tu mala aj vedecká konferencia Literárny život Banskej Bystrice v 80. rokoch 20. storočia, umelecké pásmo Čo to len ten Štúr spôsobil v podaní Juraja Sarvaša a študentov herectva banskobystrickej Akadémie umení, či recitál českého herca Jana Přeučila. Záujem bol aj o stretnutie členov literárnych klubov.  Medzinárodný rozmer festivalu dodala bulharská spisovateľka (v súčasnosti námestníčka ministra kultúry) Nadežda Zacharieva a rakúsky literárny kritik Oskar Ters s jeho tvorivou dielňou o kreatívnom písaní v nemeckom jazyku.

   Verejná knižnica Mikuláša Kováča okrem zvýšenej aktivity vo všetkých pobočkách uskutočnila aj súťaž Kráľ čitateľov 2006 medzi žiakmi základných škôl, ako aj 2. ročník podujatia Noc s Andersenom.

   Odborný knihovnícky príspevok mal podobu medzinárodnej vedeckej konferencie Svätec a jeho úloha v spoločnosti, ako aj informatického seminára Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti

   Samozrejme, nemožno vymenovať všetko, čím Literárna Banská Bystrica 2006 žila po celý týždeň. Dôležité je, že si našla pevné miesto v kultúrno-spoločenskom kalendári mesta i regiónu.

Jana Borguľová