Literárna cena Anasoft

Na slovenskú literárnu scénu vstupuje nová literárna cena – Anasoft litera za pôvodnú slovenskú prózu, ktorá bude každoročne udeľovaná autorovi najlepšieho prozaického diela. Súčasťou ceny je finančná odmena 200 000 Sk.

Anasoft litera je finančne najlepšie dotovanou cenou za publikované literárne dielo v Slovenskej republike.

Vyhodnotenie sa uskutoční v dvoch kolách. V prvom kole porota vyberie desať najlepších kníh, v druhom kole z nich vyberie jednu, ktorá získa cenu Anasoft litera. Vyhlásenie výsledkov prvého kola sa uskutoční 8. júna 2006, absolútny víťaz bude vyhlásený 9. novembra 2006.

Cieľom literárnej ceny Anasoft litera je oživiť knižný trh, čitateľom poskytnúť informácie o kvalitnej literatúre, podporiť vydavateľov, kníhkupcov, knihovníkov a najmä autorov, propagovať slovenskú pôvodnú tvorbu počas celého roka na Slovensku aj v zahraničí.

Zárukou kvality a objektivity tejto literárnej ceny je automatická nominácia všetkých prozaických diel slovenských autorov v prvom vydaní, publikovaných v hodnotenom roku, a predovšetkým odbornosť a nezávislosť poroty.

Porota literárnej ceny Anasoft litera 2006 má päť členov. Sú to aktívne osobnosti literárneho a kultúrneho života: prekladateľka a vedúca oddelenia šírenia slovenskej literatúry v zahraničí Literárneho informačného centra Miroslava Vallová, literárny kritik Vladimír Barborík, literárny vedec Peter Darovec, literárny kritik Jozef Bžoch a J. A. Pitínský, divadelný režisér, ktorý tvorí v Čechách aj na Slovensku a prekladá slovenskú literatúru do českého jazyka.

Víťaz prvého ročníka ceny Anasoft litera vzíde z približne šesťdesiatich titulov pôvodnej slovenskej prózy vydanej roku 2005. Súčasťou nominovaných kníh nie sú antológie viacerých autorov, literatúra pre deti, poézia, reedície, druhé a ďalšie vydania.

Viac informácií o štatúte a dielach vydaných v uplynulom roku nájdete na www.anasoftlitera.sk , info@arslitera.sk a telefónnom čísle: 00421 905 813 514.