Literárna cena Strega

Dňa 13. septembra 2007 sa stretli členovia poroty CENY STREGA, aby na svojom zasadnutí vybrali spomedzi nominovaných titulov jedno víťazné dielo.

Do súbehu o cenu boli navrhnuté tituly:

  • Peter Bilý: Démon svätosti
  • Dušan Dušek: Pešo do neba
  • Peter Jaroš: Psy sa ženia
  • Leo Kohút: Tu bola kedysi ulica...
  • Uršuľa Kovalyk: Neverné ženy neznášajú vajíčka
  • Dušan Mitana: Môj rodný cintorín
  • Peter Pišťanek: Rivers of Babylon
  • Stanislav Rakús: Nenapísaný román
  • Pavol Rankov: V tesnej blízkosti
  • Pavel Vilikovský: Posledný kôň Pompejí

Porotu tvorilo 15 významných predstaviteľov súčasného slovenského kultúrneho a spoločenského života. Boli v nej zastúpení spisovatelia, tvoriví umelci, známe osobnosti z oblasti literatúry, literárnej vedy a literárnej kritiky, novinárstva, diplomacie, dramatického a výtvarného umenia, vydavateľskí pracovníci a viacerí významní prekladatelia. Všetci členovia poroty (Ján Buzássy, Adam Bžoch, Alexander Halvoník, Daniela Humajová, Tomáš Janovic, Helena Jancurová, Martin Kellenberger, Dana Kršáková, Milan Lasica, Jozef Mikloško, Miloš Mistrík, Kamil Peteraj, Viera Prokešová, Jarmila Samcová, Miroslava Vallová) pozorne prečítali nominované diela. Zo slovenských titulov, ktoré kandidovali na postup do súbehu o Európsku CENU STREGA, sa v hlasovaní na prvom mieste umiestnilo dielo Pavla Vilikovského Posledný kôň Pompejí. Toto bude slovenským želiezkom v ohni v európskom súbehu o cenu.

Literárna cena Strega sa udeľuje v Taliansku ako výročná literárna cena. Z talianskej strany vzišla iniciatíva, aby sa stala európskou literárnou cenou - zasadnutia národných porôt svedčia o tom, že myšlienka sa v Európe stretla s porozumením.

(oza)