Literárna prehliadka štipendistov

V rámci Vyšehradského štipendijného programu sa v Pistoriho paláci v Bratislave podvečer 4. júna konala spoločná prezentácia účastníkov Vyšehradského literárneho štipendia pod názvom Literárna prehliadka. Svojimi projektami a krátkymi ukážkami z novo sa rodiacej autorskej tvorby sa predstavili Katarzyna Pilarska z Poľska, David Zábranský z Čiech, Eva Maliti-Fraňová zo Slovenska a Lóránt Kabai z Maďarska.

Poľská novinárka, odborníčka na slovenské divadlo Katarzyna Pilarska v rozhovore predstavila zámer projektu, v ktorom prostredníctvom krátkeho publikačného útvaru oboznámi poľských čitateľov so slovenskou krajinou, ľuďmi, zvykmi a vecami. V slovenskej literatúre (Ťapákovci, Statky-zmätky, Človek milión, Čenkovej deti a pod.) vyhľadáva najčastejšie používané citáty, ktoré kontextuálne vkladá do fejtónu o Slovensku.

Ako druhý vystúpil český spisovateľ, dramatik, právnik a novinár David Zábranský, ktorý má za sebou bohatú publikačnú činnosť (romány, novely, články). Pre autora je zásadná prítomnosť, v ktorej nachádza veľa tém a na ktoré sa chce v tvorbe sústrediť. Jeho nová kniha zachytáva Slovensko v aktuálnej podobe, venuje sa v nej vražde Jána Kuciaka a okolnostiam, ktoré tejto udalosti predchádzali. Realitu sa snaží umeleckými prostriedkami trochu utlmiť, aby jej v konečnom dôsledku dal naplno vyniknúť.

Zástupkyňa Slovenska, Eva Maliti Fraňová, absolventka Moskovskej štátnej univerzity, autorka vedeckých monografií, prekladateľka ruskej literatúry a prozaička, oboznámila publikum so svojím plánom vytvoriť knihu, ktorej štyri novely z 18., 19. a 20.

storočia priblížia dejinné obdobia Slovenska, osudy literátov a „tragizmus“ dejín.

Ako posledný zo štipendistov vystúpil básnik, spisovateľ, literárny kritik, editor a vizuálny umelec Lóránt Kabai z Maďarska, ktorý aj prostredníctvom vizuálnych momentov (autorove fotografie a akvarely Bratislavy) priblížil vznikajúcu literárnu prácu.

Každý autor predstavil ukážky pripravovaných diel, ktoré si v prípade poľskej autorky a maďarského literáta mohlo publikum vypočuť v originálnom znení aj preklade. Preložené texty predniesla herečka divadla Stoka Michaela Fech.

Záver patril Ivane Gibovej, ktorá prečítala ukážky zo svojich pripravovaných próz.