Literárna prehliadka v Rómerovom dome

Pozývame Vás na prezentáciu tvorby štipendistov a štipendistky oneskorenej jarnej časti Vyšehradského literárneho štipendia 2020. Toto podujatie sa už tradične volá Literárna prehliadka - tentokrát v Rómerovom dome. Bude aj malé občerstvenie. Viac informácii nájdete
nižšie v pozvánke:

Podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2007819399350303/