Obálka zborníka sútaže Literárna Senica 2015Už XXIX. ročník Literárnej Senice Laca Novomeského sa uskutočnil v Senici dňa 3. decembra 2015. Na podujatí s celoslovenskou pôsobnosťou participovalo aj Literárne informačné centrum. Cenu LIC získal Michal Baláž. Spoluorganizátormi XXIX. ročníka Literárnej Senice Laca Novomeského boli Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica Senica, Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Národné osvetové centrum, Spolok slovenských spisovateľov a Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica. V dopoludňajších hodinách sa viedli rozborové semináre súťažných prác, kde sa hodnotili diela ocenených autorov a kde každý autor mohol klásť aj otázky, súvisiace s písaním. Workshopy viedli Radoslav Matejov (próza) a Dana Podracká (poézia). Hodnotiaca porota pracovala vzložení: Marián Grupač (predseda), Dana Podracká a Radoslav Matejov. V zmysle uznesenia poroty ocenenia a čestné uznania získali:

Hlavná cena: Matej Kubriczký (Borovce)

Poézia

1. kategória

1. miesto: Filip Rusnák, 14 r., ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec
2. miesto: Timea Zábeľová, 11 r., Lokca, ZŠ a MŠ Lokca
3. miesto: Adela Sobeková, (Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky)

Čestné uznania: Tomáš Petrík (Malé Ozorovce), Matúš Lipničan (Lokca), Kristína Drotárová (Svidník), Soňa Cimbálová (Svidník), Alexandra Mészárošová, (Starý Tekov), Dária Vrábková (Lučenec)

2. kategória

1. miesto: Mária Košecká, (SŠ Novohradská Bratislava)
2. miesto: Lukáš Hajaš (Gymnázium Michalovce)
3. miesto: Katarína Jančeková, 17 rokov, Gymnázium Topoľčany

Čestné uznania: Adam Kollár, Barbora Plutová, (ZUŠ J. Melkoviča St. Ľubovňa), Ľudmila Zimmermannová (Gymnázium Topoľčany), Karolína Furková (Gymnázium Topoľčany), , Lukáš Kvasnica (Gymnázium Topoľčany), Daniela Brezániová (Gymnázium Žilina), Natália Skladaná (Gymnázium Lipany).

3. kategória

1. miesto: Nina Kollárová (Stará Ľubovňa)
2. miesto: Terézia Borovičková, 22 r., Bytča
3. miesto: Pavol Fekete, 55r., Košice

Čestné uznania: Emília Filipová (Sv. Peter), Monika Hojdanová (Kamienka), Mariana Vislocká (St. Ľubovňa), Zuzana Martišková (Topoľčany), Tina Kožáková (Malé Chyndice).

Próza

1. kategória

1. miesto: Michal Židek, 12 r., Rajec
2. miesto: Judita Vajková
3. miesto: Dominik Šimko

Čestné uznania: Janka Kamzíková (Vaľkovňa), Viktória Kaderová (Záhorská Ves), Zuzana Grilusová (Part. Ľupča), Annamária Ambrošová (Levice), Alexandra Mižíková (Košice). Alex Kramáreková (Bratislava).

2. kategória

1. miesto: Petra Baligová, 19 r. Bratislava
2. miesto: Kristína Mária Vlasáková
3. miesto: Dominika Chrastová

Čestné uznania: Šimon Vrba, Ema Gelnarová

3. kategória

1. miesto: Michal Baláž
2. miesto: Lenka Roskošová
3. miesto: Monika Hojdanová
 

Na pozadí utečeneckej krízy, ktorou žijeme, ako aj v pomyselnom epicentre teroristických útokov v Európe si pri čítaní básní a próz najmladšej generácie nevdojak kladieme otázky, na ktoré si zároveň dávame aj odpovede, súvisiace s najmladšími talentami. Treba robiť minimálne to, čo sa robí, pre podchytenie najmladšej generácie, hoci súčasťou Literárnej Senice je aj kategória dospelých. Literárna Senice Laca Novomeského je nesmierne dôležitá nielen pre kontinuitu v písaní, ale aj pre rozvoj pôvodnej slovenskej literatúry. Aj XXIX. ročník je dôkazom toho, že práca s jazykom, s literárnym textom a s autormi má duchovný zmysel, ktorý prinesie skôr či neskôr svoje ovocie.

dp