Literárna Senica Ladislava Novomeského 2004

Mesto Senica v spolupráci s ďalšími organizátormi (Záhorská knižnica Senica, Záhorské osvetové stredisko Senica, Národné osvetové centrum Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava) vyhlásili XVIII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2004.

Súťaž je tematicky voľná a neanonymná. Súťaží sa v troch vekových kategóriách (I. kategória žiaci 5. - 9. ročníkov ZŠ, II. kategória študenti stredných škôl, III. kategória študenti vysokých škôl a dospelí) vo všetkých literárnych žánroch. Práce nesmú byť dosiaľ publikované, musia obsahovať meno, vek autora, bydlisko (u študentov aj názov školy a ročník, v ktorom študujú). Každý súťažiaci môže poslať najviac 5 poetických resp. prozaických strán v rozsahu maximálne 20 strojom (počítačom) písaných strán A4 v troch totožných kópiách v slovenskom jazyku. Uzávierka súťaže je 30. júna 2004. Súťažné práce je treba poslať na adresu:

Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica.
Bližšie informácie poskytne Alena Kulíšková tel. 034/6513430.