MESTO SENICA

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

ZÁHORSKÁ KNIŽNICA SENICA

ZÁHORSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO SENICA

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV BRATISLAVA

SPOLOČNOSŤ LADISLAVA NOVOMESKÉHO BRATISLAVA

vyhlasujú

XX. ročník celoslovenskej autorskej súťaže

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2006

 

1. Podmienky súťaže:

*na súťaži sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli dosiaľ knižne  publikované

*súťaž je tematicky voľná a neanonymná

*každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických,  resp. prozaických útvarov v rozsahu maximálne 20 strojom písaných  strán formátu A4 v troch kópiach v slovenskom jazyku

*súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.

*súťažná práca musí obsahovať meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník.

2. Priebeh súťaže

 

       Súťaží sa v troch vekových kategóriach:

I. kategória Žiaci 5.-9. roč.ZŠ a 8-ročných gymnázií
II. kategória Študenti stredných škôl
III. kategória Študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

 

Uzávierka súťaže je 20.  októbra 2006.

Práce treba zaslať na adresu: Záhorská knižnica,  Vajanského 28, 905 01 Senica,   Alena Kulíšková, tel. 034/ 6513430

3. Vyhodnotenie súťaže

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo  pri nedodržaní propozícií práce do súťaže nezaradiť a neudeliť niektorú z cien. 

 Hlavná cena  3000.- Sk

 Vyhodnotenie sa uskutoční v decembri 2006.