XXI. ročník celoslovenskej autorskej súťaže

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2007

Na súťaži sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli dosiaľ knižne publikované.

Súťaž je tematicky voľná a neanonymná. Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán formátu A4 v troch kópiách  v slovenskom jazyku. Súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza,  reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod. Každá práca musí obsahovať meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj     

navštevovanú školu a ročník.

Súťaží sa v troch vekových kategóriách:

I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií

II. kategória: študenti stredných škôl

III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2007 

Vyhodnotenie sa uskutoční v decembri 2007

Práce treba poslať poštou na adresu:

Záhorská knižnica

Vajanského 28

905 01 Senica

Informácie poskytuje Alena Kulíšková, tel.:034/6513430,

e-mail: kuliskova.alena@zupa-tt.sk