Literárna súťaž Dráma 2006

Divadelný ústav Bratislava a SND vyhlasujú siedmy ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom jazyku DRÁMA 2006. Súťaž je anonymná, text zaslaný do súťaže DRÁMA 2006 nemôže byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaný, inscenovaný a ani inak prezentovaný.

Uzávierka súťaže je 28. februára 2007.

Dramatické texty posielajte v troch exemplároch na adresu:

Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, heslo DRÁMA 2006.

Do obálky s textami vložte zalepenú obálku s menom, priezviskom, dátumom narodenia, adresou, telefonickým a e-mailovým kontaktom. Texty prijaté do súťaže sa nevracajú.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na záverečnom ceremoniáli divadelného festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA v máji 2007.

Pre finalistov súťaže sa pripravujú rôzne pracovné workshopy pod názvom New Writing, počas ktorých budú mať možnosť pracovať na svojich textoch pod vedením popredných slovenských a zahraničných lektorov.

Finalisti súťaže budú môcť spolupracovať aj s režisérmi scénických čítaní svojich hier a pripraviť ich tak na scénické čítanie Trojboj.

Viac informácií o podmienkach súťaže nájdete na www.theatre.sk

Kontakt: Zuzana Kyseľová, kyselova@theatre.sk, 02/5930 4731

Časopis Let na novej adrese

Posledné číslo časopisu Let v roku 2006 s poradovým číslom 21 prinieslo viacero podstatných zmien. Vydavateľom časopisu Let sa od tohto čísla stáva Občianske združenie Let a časopis bude vychádzať na novej webovej adrese: www.casopislet.sk. S novým umiestnením sa mení aj dizajn internetovej stránky mesačníka. Niektoré dôležité informácie nájdete v úvodníku čísla 21, všetko ostatné na novom portáli. Rovnako sa mení aj e-mailová adresa, tá nová je redakcia@casopislet.sk.