Najdrahšie zo všetkého sú vaše vrásky

Literárnu súťaž Najdrahšie zo všetkého sú vaše vrásky organizuje Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s OZ Korálky. Témou próz sú skôrnarodení okolo nás. Píšte o starých mamách, starých otcoch, tetách, ujoch, susedkách, susedoch ..., ktorí vás nejako upútali. Zaujímajú nás ich príbehy. Bude pre nás cťou zoznámiť sa s nimi na spoločných stretnutiach v knižnici, ale aj prostredníctvom výstavy v našich priestoroch ich predstavíme širokej verejnosti.

Texty môžu byť obohatené výstižnou fotografiou danej osobnosti.

Súťažné kategórie:

1. kategória - žiaci ZŠ – 1. stupeň

2. kategória - žiaci ZŠ – 2. stupeň a študenti osemročných gymnázií  1.stupňa

3. kategória - študenti SŠ a študenti osemročných gymnázií 2. stupňa

4. Iní – všetci tí, ktorých sme oslovili a nenašli sa v žiadnej kategórii

V práci treba uviesť meno a priezvisko, vek, školu, bydlisko a tel. číslo, prípadne e-mail.

Súťažné práce odovzdajte osobne v knižnici alebo pošlite elektronickou poštou na adresu dospele@vthk.sk. Maximálny rozsah 2 strojom písané strany formátu A4. Uzávierka prijímania prác je 31.októbra 2008.

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční 13. novembra 2008 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.