Literárna súťaž o pôvodnú poviedku pre deti

Vydavateľstvo Perfekt v spolupráci s detským časopisom Fifík, mesačníkom Quark, detským Združením Korytnačky a s podporou Literárneho informačného centra, Domu umenia pre deti BIBIANA a MK SR vypisujú 5. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom.

Na súťaži sa môžu zúčastniť autori nad 18 rokov s dosiaľ nepublikovanými poviedkami. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne dve poviedky v rozsahu 8 rukopisných strán (30 riadkov po 60 úderov). Práce posielajte na adresu: Vydavateľstvo Perfekt, a. s., Karpatská 7, 811 05 Bratislava v dvoch printových exemplároch a v elektronickej verzii v programe Word (CD, disketa). K poviedkam priložte meno a kontaktné údaje autora, číslo účtu a e-mailovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia. Uzávierka súťaže je do 30. mája 2009

Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk a v periodikách Fifík, Quark a v Učiteľských novinách do 30. 12. 2009.

Ocenené a vybrané práce vyjdú v časopisoch Fifík a Quark do konca roka a budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt.

Prípadné knižné vydanie poviedok bude vydavateľstvo konzultovať s autormi.

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o pôvodnú detskú poviedku, rozvinúť tento literárny žáner a inšpirovať autorov k jeho tvorbe a zároveň literárne spracovať pálčivé témy a problémy detí.

Poviedky posúdi a 20 najlepších vyberie porota zložená z literárnych redaktorov, spisovateľov, učiteľov a odborného garanta súťaže Alexandra Halvoníka. Z tohto výberu 5 čitateľských kolektívov detí vyberie tú, ktorá získa Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa 2009.

Víťazná poviedka bude honorovaná sumou 300 €.

Navrhované témy pre 5. ročník literárnej súťaže pre deti a mládež pripravil pre autorov kolektív psychológov, pedagógov, literátov a detí: Vyrastám v náhradnej rodine,Vyzerám ako medveď (som tučný), Ako princezná na móle (anorexia, bulímia, )Aby svet bol lepší, Som len človek (drobné zlyhania), Môj kamarát Róm, Ľudia medzi nami (hendikepovaní), Puberta, Počítače – to je,  moje, Čo to číha na ceste, Mám fóbiu, Brat/sestra ma štve, Keď to môže on, prečo nie ja?,Pohľad do zrkadla ma desí, Nechcem chodiť na hudobnú/tanečnú, Rodičia ma nemilujú, Nikdy zo mňa nič nebude, Život ma nebaví, Sme chudobní, prečo práve my?, Doma to už nevydržím, Nadávky – to je môj slovník, Droga.

Súťaž vzhľadom k adresátovi predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo určené deťom, ich rodičom a pedagógom, nepoužívanie vulgárnych výrazov. Zvlášť bude oceňovaný humorný prístup k literárnemu spracovaniu tém.