Zlatá sála Bojnického zámku sa 21. novembra stala svedkom stretnutia slovenských a českých spisovateľov literatúry faktu v rámci podujatia Literárne Bojnice. Pri tejto príležitosti porota udelila Cenu Vojtecha Zamarovského 2013 za trvalý prínos do literatúry faktu. Laureátkou prestížnej ceny sa stala dlhoročná rozhlasová pracovníčka Táňa Kusá, autorka mnohých umelecko-publicistických programov a fíčrov, ktoré zaujali porotu vysokou umeleckou úrovňou a citlivou prácou s faktami. Cenu si odniesol aj český spisovateľ Jan Halada. Popri Zamarovského cene sa odovzdávala aj Zlatá medaila L. N. Tolstého, ktorú prepožičiava Európska únia umenia. Jej držiteľom sa stal autor literatúry faktu a rozhlasový pracovník Fedor Mikovič. Napokon sa odovzdávalo Zlaté pero Ladislava Ťažkého – udeľuje Občianske združenie Benedikt z Prievidze. Zlaté pero si prevzali spisovateľ Jozef Leikert, autor literatúry faktu Marián Krčík a vydavateľ Peter Rašla.