Literárne hádanky

Tentoraz museli byť súťažiaci trpezlivejší, kým im prezradíme mená výhercov. Pri riešení hádaniek nikto nezaváhal. Za správnu odpoveď na I. hádanku: Honoré de Balzac Otec Goriot si môže užívať Šialene šialené prázdniny z vydavateľstva Fragment Kristína OKŠOVÁ z Topoľčian. Za správnu odpoveď na II. hádanku: Rudolf Fabry Uťaté ruky sa môže schladiť trilerom Zberateľ kostí z vydavateľstva Ikar Dana DILONGOVÁ z Bratislavy.

 

Autor diela, ktoré sa ukrýva v prvej hádanke a patrí k najdiskutovanejším umeleckým textom svetovej spisby druhej polovice 20. storočia, mal dosť komplikovaný osud. Narodil sa v Rusku, odkiaľ jeho rodina odišla v roku 1919, žil v Anglicku, Nemecku, Francúzsku, USA a na sklonku života vo Švajčiarsku. Písal až v troch jazykoch, a to v ruštine, francúzštine a angličtine. Kniha, o ktorú ide, napísal po anglicky. Keď v roku 1955 vyšla prvý raz, vyvolala svojou témou škandál, mnohí jej autora zatracovali, pokladali ho za nemravného.

Slovenské dielo zašifrované v druhej hádanke je celkom z iného súdka. Nijaký škandál nevyvolalo, ani v ňom nie je nič kontroverzné. Avšak – hoci je to pomerne krátky text – majstrovstvom autorského stvárnenia sa zapísalo do dejín realizmu (a prózy vôbec); dnes patrí, obrazne povedané, k nášmu rodinnému striebru.

Takže, pustime sa do lúštenia:

I.

Zoznámil sa s tínedžerkou,

zahorel k nej láskou veľkou.

Hoc mu hrozí za to basa,

aj s jej telom občas hrá sa.

Avšak táto deva milá,

celkom si ho zotročila.

II.

Hoc je mladý, smrť ho volá –

muža s menom apoštola.

Nedožil sa veľa rôčkov,

priezviskom sa volal...

Veršované podoby hádaniek prezrádzajú všetko podstatné, takže ich riešenie už asi nebude čitateľom robiť nijaké problémy. Predsa však, dodajme ešte niekoľko údajov. Dielo z prvej hádanky máme vďaka prekladateľovi Otakarovi Kořínkovi k dispozícii aj v slovenčine. Slovenský preklad vyšiel v roku 1991, teda s veľkým odstupom od chvíle, keď vo svete nadobudlo značnú slávu. Ťažko si však dokážeme predstaviť, že by sa mohlo na pultoch našich kníhkupectiev ocitnúť v ére socializmu, ktorého ideológia bola v istom zmysle aj značne puritánska.

Próza, ktorú ponúka druhá hádanka, vznikla v období druhej vlny nášho literárneho realizmu. Bez jeho poznania sa v minulosti maturovať nedalo a –  predpokladáme – ani dnes sa nedá. Má všetky atribúty kvalitnej prózy : zaujímavú zápletku, premyslenú kompozícii, psychologickú kresbu, precízne dialógy... Je aj o potrebe odpúšťať.

Riešenia hádaniek, čiže krstné mená a priezviská autorov a názvy diel, čakáme do 28. augusta. Nezabudnite k odpovediam priložiť kupóny vydavateľstiev SPN –Mladé letá a Arkus.

                                                                                        Vymýšľa Igor Hochel