Literárne hádanky

Ak ste z literárnych hádaniek uverejnených v našom dvojtýždenníku č. 19 dešifrovali autorov a ich diela: I. Ernest Hemingway Starec a moreII. Karel Jaromír Erben Kytice, ste úspešní riešitelia a zaradili sme vás do žrebovania. Historickú drámu W. Shakespeara Antonius a Kleopatra z vydavateľstva Ikar posielame Martine KASANIČOVEJ do Humenného a bestseller J. Collinsovej Vzrušenie takisto z vydavateľstva Ikar Martine VYŠNEJ do Liptovského Hrádku.

Dnes vám Igor Hochel ponúka ďalšie dve literárne hádanky. Prvá z nich predstavuje jednoduché dvojveršie a je v nej zašifrovaný názov diela významného slovenského prozaika 20. storočia. Autor nazval svoju románovú novelu podľa prezývky hlavného hrdinu, hrnčiara Martina Lepiša Madlušovie. Ak viete, ako dedinčania prezývali hrnčiara, viete aj názov románu.

Druhá hádanka je napísaná viazaným, rýmovaným štvorverším a ukrýva jedno z najslávnejších diel romanticko-dobrodružnej literatúry, preslávené po celom svete.

I.

vrátil sa po česť

hoci šarkanom ho zvali

II.

Traja + jeden majstri sú v zbrani.

Do tela soka vždy spravia dierku.

Záujmy dámy každý z nich bráni.

Zápletka krúti sa okolo šperku.

Úlohou čitateľov je aj tentoraz uhádnuť názvy oboch literárnych diel a poslať ich do redakcie spolu s menami (krstnými i priezviskami) tvorcov. Domnievame sa, že dnešné hádanky nepredstavujú dajaké tvrdé oriešky. Pre istotu však ešte pridávame pomocné indície: Slovenského autora odborníci zaradili medzi prozaikov naturizmu (v minulosti označovaného aj ako lyrizovaná próza). V druhej hádanke ide o román, ktorý predstavuje jednu z najčastejšie sfilmovaných literárnych predlôh, čo znamená, že svetová kinematografia ponúkla milovníkom strieborného plátna už niekoľko jeho filmových verzií. Ako zaujímavosť ešte uveďme, že jeho autor bol synom generála a vnukom kreola.

Za správne odpovede pošleme dvom riešiteľom knižky, ktoré venovali vydavateľstvá Ikar  – Nebezpeční starí mládenci od Danielle Steelovej a Fragment – Počuje, tebe preskočilo?! od Thomasa Brezinu. Na vaše správne odpovede čakáme do 25. októbra.