Literárne hádanky

Všetci súťažiaci, ktorí nám poslali odpovede s hádankovými kupónmi, boli zaradení do žrebovania, pretože odpovedali správne: I. Dobroslav Chrobák: Drak sa vraciaII. Alexander Dumas: Traja mušketieri. Šťastie sa usmialo na Eriku JÁNOŠOVÚ z Jelšavy v podobe románu Danielle Steelovej Nebezpeční starí mládenci z vydavateľstva Ikar a na Ondreja LEHOCKÉHO z Košíc, ktorému posielame knihu Thomasa Brezinu Počuj, tebe preskočilo?! z vydavateľstva Fragment.

Prvá hádanka ukrýva názov diela ešte žijúce významného slovenského prozaika z generácie, ktorá vstupovala do literatúry po druhej svetovej vojne a podstatná časť jej tvorby sa aj tematicky viaže na túto tragickú udalosť v našich dejinách. Ide o triptych baladicky ladených noviel. Okrem tohto triptychu venoval téme vojny zbierku noviel Pochoval som ho nahého aj svoje romány, ale ich názov vám už neprezradíme.

V druhej je zakódovaný názov románu významného anglického prozaika a novinára. Prrezradíme o ňom len základné údaje: narodil sa roku 1903 v Indii, zomrel roku 1950 v Londýne. V románe, ktorého názov ukrýva druhá hádanka, autor v hyperbolizovanej podobe načrtol svoju víziu, kam môže totalitný režim komunistického typu „zavliecť“ spoločnosť. Prirodzene, toto dielo bolo u nás pred rokom 1989 zakázané. Dostalo sa aj do dejín nášho súdnictva, keď muža, šíriaceho jeho strojopisný prepis, odsúdili za protištátnu činnosť, čím sa iba potvrdila absurdita systému, ktorý je predmetom výsmechu v tejto umeleckej fikcii.

Prvá hádanka má formu voľného trojveršia, druhá je rýmovaná.

I.

roj neskrotených chlapov

vyhnaných z raja

túla sa krajinou

II.

K roku, v ktorom prišli Rusi, 

šestnásť rokov pridať musíš.

Súčet ti dá názov diela

od slávneho – od ...

Vašou úlohou je uhádnuť názvy literárnych diel a mená autorov (krstné aj priezviská) a zaslať ich s kupónmi do redakcie. Na uľahčenie riešenia vám ponúkame ešte niekoľko pomocných údajov. Slovenský prozaik sa svojimi dielami o období druhej svetovej vojny odlišuje od generačných druhov, lebo v nich nedominuje povstalecká tematika, ale stvárňujú príbehy a životné pocity vojakov slovenskej armády, ktorí boli nasadení na východný front. Zaujímajú ho osudy príslušníkov tzv. stratenej divízie, ktorú Nemci odzbrojili po vypuknutí SNP.

Román Anglického spisovateľa po prvý raz vyšiel roku 1948, keď sa v Československu ujali moci komunisti. Keďže projektuje negatívny obraz budúcnosti, patrí to kategórie antiutópie.

Nasledujúce dva týždne máte na riešenie týchto dvoch literárnych hádaniek od Igora HOCHELA. Na vaše správne odpovede s priloženými hádankovými kupónmi čakáme do 22. novembra. Pre výhercov venovali knižky vydavateľstvo Ikar z Knižnice bestsellerov Nový čas román Ericha Segala Muž, žena a dieťa a Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML Nemčinu pre samoukov od T. Balcovej a M. Hýlovej.