Literárne hádanky

Z prvej hádanky uverejnenej v poslednom vlaňajšom čísla KR všetci čitatelia správne vylúštili Dominika Tatarku a jeho Pannu zázračnicu. Viacznačnejšie pochopili indície druhej hádanky. Ak správne určili autora –  Fjodora Michajloviča Dostojevského – nie vždy vytipovali správne dielo ukryté v hádanke – Zločin a trest. Niektorým sedeli naznačené charakteristiky aj na Nikolaja Vasilieviča Gogoľa. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Kristínu OKŠOVÚ z Topoľčian a posielame jej historický román A. Hykischa Trinásta hodina z vydavateľstva Slovenský spisovateľ, drámu W. Shakespeara Hamlet v prebásnení Ľ. Feldeka z vydavateľstva Ikar posielame Lucii HUČKOVEJ do Myjavy.

V oboch dnešných literárnych hádankách sú zašifrované názvy kníh prináležiacich k tzv. kráľovskému žánru – románu. Prvá ukrýva dielo, ktorého autor dodnes pokladáme za jedného z najvýznamnejších spisovateľov sveta, pretože jeho tvorba pôsobila vývinovo podnetne. Stala sa aj predmetom nespočetných odborných analýz.

Dielo slovenského prozaika z druhej hádanky sa zasa radí k najvýznamnejším slovenským románom druhej polovice 20. storočia a v čase svojho vzniku vyvolalo veľký ohlas kritiky i čitateľov.

I.

Jozef neznal vlastnej viny,

súdili ho bez príčiny.

Napokon ho popravili

dvaja páni vcelku milí.

II.

Jedno slovo tvorí názov diela,

v ktorom sa veľa osudov tají.

Stromy plné kvetov – farba biela,

omamná vôňa šíri sa v kraji.    

Ako zvyčajne, aj tentoraz vám pri lúštení hádaniek pomôžeme doplňujúcimi údajmi. Autor románu z prvej hádanky sa narodil v Prahe a patril k okruhu pražských spisovateľov píšucich po nemecky. S jeho tvorbou sa spájajú označenia ako absurdita, odcudzenie, existencializmus a vizionárstvo. Pre zaujímavosť ešte uvedieme, že bol chorý na tuberkulózu a liečil sa aj na Slovensku v Tatranských Matliaroch.

Dielo utajené v druhej hádanke je rozsiahlou románovou freskou, situovanou do prostredia južného Slovenska. Rozpráva o živote ľudí v malom meste a jeho blízkom okolí. Vzniklo v čase normalizácie, keď sa mnohí slovenskí prozaici uchýlili do tzv. exilu témy – teda venovali sa historickej próze, resp. návratom do obdobia svojho detstva či mladosti. Aj náš autor sa vo viacerých svojich knihách – vrátane tejto – vrátil do svojich detských čias, teda do rokov bezprostredne po druhej svetovej vojne.  

Na riešenia hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská) a názvy diel čakáme do 31. januára. Nezabudnite k správnym odpovediam priložiť kupóny. Vydavateľstvo Columus venovalo do súťaže román Parfum od populárneho nemeckého spisovateľa Patricka Süskinda. Vlani mal svetovú premiéru rovnomenný film nakrútený podľa tohto príbehu vraha Grenouilla, v slovenských kinách sa začal premietať 11. januára. Vydavateľstvo Ikar venuje výhercovi romantický príbeh Letný ostrov od Kristin Hannahovej.

Vymýšľa Igor Hochel