Literárne hádanky  

Od tohto vydania Knižnej revue budeme v každom čísle prinášať úlohy pre čitateľov, presnejšie vždy dve literárne hádanky. Zadanie každej z nich bude predstavovať krátky básnický útvar, napísaný buď voľným a nerýmovaným veršom, alebo môže byť aj rýmovaný. Pôjde v ňom o obrazné, metaforické či zašifrované vyjadrenie názvu známeho literárneho diela, pričom môže ísť o inotajný prepis titulu, odkaz na ideový plán textu či známy motív, narážku na meno autora a pod. Úlohou pre riešiteľa bude uhádnuť meno autora (krstné meno i priezvisko) a názov diela. Tu sú prvé dve hádanky:

I.

muž s menom panovníka vravel

čo sa nepatrilo

preto ho poslali do južného mesta

posedieť si v chládku

II.

ťažké rozhodnutie medzi dvomi

ktorých máme radi

tu múdrosť nepomôže

ba ani city

lebo všade striehne smrť

Pretože s touto čitateľskou súťažou iba začíname, poskytneme vám ešte malú pomôcku. V prvej hádanke sa skrýva názov básne slovenského romantického básnika, v druhej hádanke hľadajte názov románu amerického autora, pričom základnou indíciou môže byť grécke označenie múdrosti

Vymýšľa Igor Hochel