Literárne hádanky

Ak už netrpezlivo čakáte na vyriešenie hádaniek z Knižnej revue č. 2/2007, tak sa nedočkáte nijakého prekvapenia, pretože všetky vaše riešenia boli správne. V prvom štvorverší bol utajený autor Franz Kafka a jeho román Proces, z druhého štvorveršia ste správne vyčítali Ladislava Balleka a jeho Agáty. Román Patricka Süskinda Parfum z vydavateľstva Columbus posielame Silvii ČINTALOVEJ do Modry a román Letný ostrov z vydavateľstva Ikar Jane OKRUCKEJ do Modrovky.

V dnešných literárnych hádankách sa ukrývajú prozaické diela, ktoré v čase svojho vzniku vyvolali veľký ohlas v literárnych kruhoch i medzi čitateľmi. Autorkou románu, ktorého názov sme zašifrovali do prvej hádanky, je jedna z našich najvýznamnejších prozaičiek všetkých čias. Aj druhá hádanka ukrýva románové dielo, ale inonárodnej literatúry. Oba romány vznikli v 20. storočí, ten prvý – slovenský iba o osemnásť rokov neskôr ako ten druhý – anglický. V oboch románoch zohrávajú dôležitú rolu vášne, tá erotická rozhodne väčšiu v druhom diele. Tu sú obe hádanky:

I.

Jedna dáma múdro píše

o osudoch veľkej ríše.

Slávnou vežou v tejto ríši

nemohli sa večne pýšiť.

II.

Hrdinu má za manžela,

všetky statky, čo si želá.

Budík túžby v nej však tiká.

bo jej chýba erotika.

A keď stretne chlapa z lesa,

od lásky jej srdce plesá. 

Prvá hádanka má v sebe priamo zakódovaný názov diela; domnievame sa, že nebude pre čitateľov ťažká. Ako naznačuje, ide o historický román. Nie je to najznámejšia či najslávnejšia autorkina kniha, ňou je iné jej dielo, s ktorým sa musel zoznámiť minimálne každý, kto sa pripravoval na maturitu. Napriek tomu, že autorkina novela z roku 1940 bola v zozname ,,povinného čítania“, mnohí maturanti si lyrický príbeh o vzťahu Magdalény k dvom mužom prečítali aj nepovinne.

Predpokladáme, že druhá hádanka je náročnejšia. Neukrýva priamo názov diela, vyjadruje jeho tematicko-obsahový plán, takže pre identifikáciu textu je potrebné jeho poznanie. Máme ho k dispozícii aj v slovenskom preklade (Vyd. Slovart 2002, Petit Press 2005). Ako pomôcku pridávame, že keď roku 1928 román po prvý raz vyšiel, bol scenzurovaný, teda nešlo o jeho úplné znenie. V puritánskom Anglicku však aj tak vyvolal veľký škandál, autor, ktorý v ňom otvorene písal o ľudskej sexualite, tak trochu v intenciách Freudovho učenia, musel čeliť mnohým obvineniam z nemravnosti. Dielo bolo dokonca zakázané a v plnom znení potom vyšlo až v roku 1960. Prirodzene, škandál a zakazovanie prispeli k jeho popularite, a tak ide o najslávnejšiu autorovu knihu. Dočkala sa aj filmového spracovania.

Na vaše riešenia, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská) a názvy diel s priloženými kupónmi vydavateľstiev Ikar a Fragment, ktoré venovali knižky do súťaže, čakáme do 28. februára.

                                                                                                   Vymýšľa Igor Hochel