Literárne hádanky

Na dva štvorveršové literárne rébusy Igora Hochela z 24. čísla Knižnej revue odpovedali okrem jediného čitateľa všetci správne: I. Vincent Šikula S RozarkouII. Arthur Rimbaud Opitá loď (resp. Opitý koráb). Kultový román predstaviteľa bítnickej generácie Jacka Kerouaca Na ceste z vydavateľstva Slovenský spisovateľ posielame Zite BARÁNIKOVEJ do Hnúšte a Knihu kráľov od Vladimíra Segeša a kol. zo Slovenského pedagogického nakladateľstva – ML Anne POLANSKEJ do Soli.

Dnešná prvá literárna hádanka je napísaná voľným veršom a ukrýva názov knihy slovenského spisovateľa. Z druhej hádanky by ste mali vylúštiť inonárodného autora, ktorého tvorba patrí do pokladnice svetového umeleckého dedičstva. V oboch prípadoch ide o prozaické diela.

I.

žena ešte nepoškvrnená

ktorá robí divy

pletie hlavy umelcom

II.

Napísal román istý slávny Rus.

Namiesto jednej v ňom dve stali sa vraždy.

Mal by ho čítať azda maturant každý.

Ty jeho názov teraz určiť skús!

Autor, ktorého dielo je zašifrované v prvej hádanke, patril v tzv. normalizačnom období medzi nepočetnú skupinu slovenských disidentov. Jeho vývin však nebol jednoduchý, pretože po sľubnom vstupe do literatúry náročnými umeleckými prózami v 40. rokoch 20. storočia, v 50. rokoch podľahol dobovej ideológii a vytvoril schematické diela socialistického realizmu. Neskôr sa však stáva jedným z prvých kritikov deformácií tohto obdobia a odporcom komunistickej ideológie, čo sa prejavilo aj v jeho tvorbe. Novela, ktorá sa ukrýva v hádanke, po prvý raz vyšla v roku 1944 a literárna historiografia ju vníma ako text s prvkami surrealizmu.

Druhá hádanka priamo prezrádza dva dôležité údaje: žáner diela, o ktoré ide, a národnosť autora. Ostatné je už na poznaní čitateľa. Uveďme však ešte, že tvorcu pokladajú za jedného zo zakladateľov psychologického románu vo svetovom kontexte. 

Na vaše odpovede s vyriešenými hádankami a priloženými kupónmi z 11. strany čakáme do 3. januára. Nezabudnite uviesť mená autorov (krstné meno a priezvisko) a názvy diel zašifrovaných v trojverší a štvorverší Igora HOCHELA. Knihy pre výhercov venovali vydavateľstvo Slovenský spisovateľ – historický román Antona Hykischa Trinásta hodina, voľné pokračovanie Majstra M. S. zo stredovekej Banskej Štiavnice – a vydavateľstvo Ikar drámu W. Shakespeara Hamlet v prebásnení Ľubomíra Feldeka.