Literárne hádanky

Šibeničný humor dvojice ruských autorov, ktorý mal príchuť zakázaného ovocia, urobil z ich diela kultové knihy. Preto ani hádanka z Knižnej revue č. 10 nebola pre priaznivcov Ostapa Bendera vôbec ťažká. Na všetkých lístkoch, ktoré sme dostali do redakcie, bola správna odpoveď: Iľja Iľf a Jevgenij Petrov Dvanásť stoličiek. Knižku Bratstvo Lászlóa Mártona z vydavateľstva Kalligram posielame Daniele LOJANOVEJ do Sniny.

S tvorbou jedného z Osamelých bežcov Petra Repku sa naši čitatelia dlho nestretávali, keďže žije v Nemecku a do roku 1989 nebolo jeho dielo veľmi ,,vítané“ v našich vydavateľstvách. Viacerí tak pozabudli aj na jeho debutovú zbierku Sliepka v katedrále z roku 1969, preto je pochopiteľné, že niektorí pri odpovedi na druhú hádanku zaváhali. Za správnu odpoveď: Peter Repka Sliepka v katedrále venuje vydavateľstvo Fragment zošit Začínam kresliť

Ondrejovi LEHOCKÉMU do Košíc.

 

Pozornosť našich čitateľov opäť upriamujeme na jedno dielo svetovej literatúry a jedno slovenskej. Hoci každé z nich patrí k inému literárnemu druhu, predsa majú niečo spoločné – tematicky sa viažu na druhú svetovú vojnu, s ktorou mali autori osobnú skúsenosť, preto sa vyznačujú zreteľným protivojnovým zameraním.

I.

V USA bol tento autor doma.

V Drážďanoch však prežil ozaj peklo –

padali bomby, veľa krvi tieklo.

Jatkám dal číslo: desať deľte dvoma.

II.

Bohoslužba uprostred noci,

keď vojna má všetkých v moci.

Predpokladáme, že v tejto chvíli už mnohí čitatelia majú obe hádanky vyriešené. Pre tých, ktorí sú si nie celkom istí, dodávam niekoľko pomocných informácií.

Autor knihy z prvej hádanky patril vo svojej vlasti k známym a úspešným románopiscom, preslávil sa však aj v Európe. Próza, o ktorú ide, odráža jeho autopsiu, keď ako vojnový zajatec prežil v nemeckom meste, spomenutom v hádanke, kobercový nálet spojeneckých vojsk. Do slovenčiny ju preložil Karol Dlouhý a po prvý raz u nás vyšla v roku 1973. Jej tvorca zomrel len celkom nedávno, o jeho úmrtí priniesla informáciu aj naša tlač.

V prípade druhej hádanky ide o akúsi „premiéru“, pretože po prvýkrát je v nej zašifrované dramatické dielo. Jeho autor sa intenzívne venoval tvorbe tragédií i komediálnych žánrov, ale do dejín našej národnej spisby sa zapísal aj ako prozaik. Nie vždy to mal ako umelec ľahké, lebo v normalizačnom období patril medzi tých, na ktorých platilo publikačné embargo. Istý čas sa jeho hry v divadlách nesmeli uvádzať. Takýto trest ho stihol zrejme tiež preto, lebo v niektorých svojich hrách zo 60. rokov s prvkami absurdity kritizoval praktiky totalitného režimu.

Na vaše odpovede, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská) a názvy diel, čakáme do 20. júna. Nezabudnite k odpovediam priložiť kupóny vydavateľstiev Ikar a Elen, ktoré venovali knižky do súťaže.

                                                                         Vymýšľa Igor Hochel