Literárne hádanky

Všetky odpovede na literárne hádanky z letného dvojčísla Knižnej revue 14/15 boli správne: I. Jules Verne: Päť týždňov v balóneII. Dušan Mitana: Patagónia. Zo súťažiacich sme vyžrebovali Beátu VAVRÍKOVÚ z Prievidze a posielame jej knižku z vydavateľstva Ikar Pekné lži, Márie HOZOVEJ do Malaciek posielame knižku z vydavateľstva Fragment.

Igor Hochel pre vás pripravil posledné dve literárne hádanky, v budúcom čísle nájdete na tomto mieste nový kvízový seriál. Veríme, že súťažné otázky budete riešiť s rovnakou chuťou ako literárne hádanky a nájdete v nich nielen zábavu, ale aj poučenie.

 V prvej hádanke je zašifrované dielo už nežijúceho významného európskeho prozaika druhej polovice 20. storočia. Hádanka nie je inotajným vyjadrením jeho názvu (hoci jedno slovo z titulu sa v nej objavuje), ale vyjadruje časť jeho tematicko-motivického plánu. K správnemu riešeniu sa teda možno dostať cez poznanie obsahovo-dejových súvislostí textu.

V druhej hádanke je využitý iný princíp, verše odkazujú na názov diela. Ako napovedá zmienka o poetovi, ide v nej o básnický text – dodajme, že je to jedna z najznámejších slovenských básnických skladieb. Vznikla v čase druhej svetovej vojny. 

I.

Vlaky prechádzali stanicou –

hrdina bol stále panicom.

A keď spoznal lásky zázrak,

na nebeský sadol, na vlak.

II.

Odišla z raja do sveta

žena, ktorá mená má

vtedy, keď je Adama.

Zdraví ju jeden poeta.

Čitatelia, ktorí čítali prvú z kníh, zrejme nebudú mať nijaký problém s určením jej autora a názvu. Pre ostatných ako pomôcku uvádzame ešte informáciu, že režisér Jiří. Menzel podľa nej nakrútil rovnomenný film, ktorý sa stal vo svojej dobe nemenej slávnym, pretože získal Oscara.

Autor básnickej skladby ukrývajúcej sa v druhej hádanke svoje najlepšie diela vytvoril v 30. a 40. rokoch dvadsiateho storočia. Po roku 1948 podľahol ideologickému tlaku a písal agitačnú lyriku, ktorá napĺňala schému mocou presadzovanej metódy socialistického realizmu, pričom za akýsi vrchol služobníckeho chápania poézie možno pokladať jeho skladbu Na Stalina z roku 1949. V 60. rokoch sa potom autor už len ťažko prepracovával na stratené pozície. Takže dielo z našej hádanky jednoznačne patrí k tomu najlepšiemu, čo vzišlo z jeho pera.

Na vaše riešenia hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská) a názvy diel čakáme do 12. septembra. Nezabudnite k odpovediam priložiť svoju adresu a kupóny Vydavateľstva Slovart  a Fragment.

                                                                               Igor Hochel