Literárne hádanky (3)

V letnom dvojčísle 14/15 Knižnej revue sme vám položili prvé dve literárne hádanky. Správne odpovede mali znieť: I. Janko Kráľ: Šahy II. William Styron: Sofiina voľba. Ak ste takto odpovedali a ku svojim odpovediam ste priložili aj hádankové kupóny, zaradili sme vás do žrebovania. Knižku Výlomky z divného Janka od Janka Kráľa posielame Imrichovi Bellušovi do Šiah a román Johanny Lindseyovej Až naveky Márii Novákovej do Trnavy. 

Do vašej pozornosti ponúkame ďalšie dve literárne hádanky, ktoré pre vás vymýšľa Igor HOCHEL. Vo veršovej podobe sú tentoraz zakódované názvy významných prozaických diel, obe boli aj sfilmované. V prvom prípade ide o román amerického prozaika, nositeľa Nobelovej ceny. V druhej hádanke je ukrytý dvojslovný názov románu (označovaný niekedy aj ako románová novela) slovenského spisovateľa, ktorý tvoril v rovnakom období ako ten americký, ibaže jeho tvorba nie je taká rozsiahla, pretože zomrel v mladom veku roku 1950 ako 38-ročný. Film podľa tejto literárnej predlohy nakrútil Martin Ťapák.

I.

na západ od pekla

ale celkom naopak

II.

tajomná divožienka sa preháňa

po kopcoch takmer nahá

ale lesníkovi sklapnú zúbky naprázdno

Ako pomôcku ešte dodávame, že v dvojveršovej prvej hádanke ide o „priame“ inotajné vyjadrenie názvu diela. Názov románu je zašifrovaný v slovách, ktoré vyjadrujú protiklad titulu knihy. V druhom diele sa prelínajú snové predstavy hrdinov s realitou, výrazným prvkom je ich blízky vzťah k prírode, preto sa táto tvorba označuje ako naturizmus alebo lyrizovaná próza. Riešenia (mená a priezviská autorov a názvy diel) posielajte na adresu redakcie do 13. septembra. K správnym odpovediam nezabudnite priložiť súťažné hádankové kupóny z 11. strany. Spomedzi čitateľov, ktorí správne vyriešia obe úlohy, vyžrebujeme dvoch a odmeníme ich Francúzštinou pre samoukov z vydavateľstva SPN – ML a románom Danielle Steelovej Nemožné.