Literárne hádanky

Pre ,,skalných“ lúštiteľov literárnych hádaniek už nemusíme ani pridávať pomocné indície. Znova sme od vás dostali všetky správne odpovede na hádanky z Knižnej revue č. 12. Z prvého štvorvešia ste správne vyčítali: Kurt Vonnegut  Bitúnok č. 5 (alebo Detská križiacka výprava). Na vylúštenie druhej hádanky vám dokonca stačili len dva verše, v ktorých sa ukrývala divadelná hra Petra Karvaša Polnočná omša. Za správne odpovede posielame knižku Berca Trnavca Obesenci uzlového písma z vydavateľstva Elen Imrichovi KRAJCÁROVI do Valalík a romantický príbeh Zaľúbený advokát z vydavateľstva Ikar Karolovi BADLÍKOVI do Bratislavy.

Dielo inonárodnej literatúry, ktoré sa ukrýva v prvej dnešnej hádanke, sa vyznačuje dynamickým dejom, jeho hrdinovia sa dostanú do vzdialených exotických krajín. Kniha slovenského autora – ako o tom hovorí druhá hádanka – má pre nás vzdialenú krajinu vo svojom názve, no jej protagonista veľmi necestuje, skôr vedie zápas so šedivosťou každodenného bytia.  

I.

Cesta trvala dní tridsať päť –

v koši ich prežiť bolo treba.

Videli krajiny, dotkli sa neba

s napokon vrátili sa späť.

II.

Tam, kde sa končí Argentína,

leží zem celkom nehostinná.

Žije v nej ľudí neveľa –

podľa nej sa volá novela.

Autora knihy z prvej hádanky preslávili jeho dobrodružné romány, vďaka nim sa stal jedným z najznámejších spisovateľov sveta. Radíme ho aj k zakladateľom vedeckej fantastiky.

Tvorcom novely, zašifrovanej v druhej hádanke, je významný slovenský prozaik, ktorý debutoval v roku 1970. Na prahu tzv. normalizácie a počas 70. rokov tvorivo nadväzoval na umelecké postupy, ktoré rozvinuli v 60. rokoch tí slovenskí prozaici, ktorí odmietali metódu socialistického realizmu. Pre jeho tvorbu je charakteristické, že do jeho príbehov vstupujú iracionalita, tajomstvo, absurdita... Dielo, o ktoré tu ide, sa však pridržiava reálneho života. Slovníky spisovateľov ho zvyknú označovať ako ľúbostný príbeh s autobiografickými prvkami.

Na riešenia oboch hádaniek, čiže krstné mená a priezviská autorov a názvy diel, čakáme s priloženými kupónmi vydavateľstiev FAGMENT a IKAR do 1. augusta.

                                                                                Vymýšľa Igor Hochel