Literárne hádanky

Veríme, že už netrpezlivo čakáte na uverejnenie správnych odpovedí na literárne hádanky z Knižnej revue č. 20. Všetky odpovede, ktoré sme tentoraz dostali do redakcie, boli správne, teda: I. Umberto Eco Meno ruže a II. Ladislav Mňačko Smrť sa volá Engelchen. Z hádankovej pošty sme vyžrebovali Jána BRUŇA z Michaloviec a posielame mu bestseller Nového času Podpaľačka od Stephena Kinga a Janu JUREČKOVÚ z Krompách, ktorá sa môže vydať po stopách M. R. Štefánika v jeho Ekvádorskom zápisníku z Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov.

Hneď sa môžete pustiť do lúštenia ďalších mien autorov a ich diel utajených vo veršoch Igora Hochela.

V prvej hádanke sa ukrýva román jedného z najznámejších európskych spisovateľov 19. storočia – predstaviteľa romantizmu, ktorý však svojou tvorbou aj presahoval rámec tohto literárneho smeru. Druhá predstavuje majstrovskú novelu slovenského prozaika, reprezentanta realizmu. Obe diela spája jeden motivický prvok – ako jedna z hlavných postáv v nich vystupuje fyzicky a mentálne hendikepovaná postava. Inak diela ani postavy nemajú nič spoločné.

I.

katedrála v hlavnom meste

v nej zvony ktoré rozozvučí

ohyzdný muž s dobrým srdcom

II.

Uveril, žartom zmámený:

svadba sa jemu chystá.

Napokon zhynul v plameni –

naivná duša čistá.

Vašou úlohou je napísať mená (krstné mená a priezviská) autorov a názvy ich diel a kupónmi z 11. strany nám ich poslať do redakcie do 8. novembra. Ako pomôcku ešte uvedieme, že v prvej hádanke ide o spisovateľa, ktorý sa úspešne venoval aj písaniu poézie a divadelných hier, ale najväčšiu slávu si získal svojou románovou tvorbou. Uvedený román sa viackrát stal predlohou pre filmové spracovanie.

Autor slovenskej novely je prozaik, povolaním lekár a podstatnú časť života prežil mimo svojej domoviny (v Dalmácii aj v Južnej Amerike). Aj táto novela, ktorú máte uhádnuť, sa dočkala televízneho spracovania.

Úspešným riešiteľom venuje vydavateľstvo Slovenský spisovateľ román Ericha Maria Remarqua Noc v Lisabone a Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov román otca a syna Emila a Ľuboša Svetoňovcov ..a predsa uhorský kráľ žije! (Dvakrát mladý Micuko)  o koreňoch a hľadaní identity s autobiografickými prvkami.