Literárne hádanky

Keďže hádanky uverejnené v Knižnej revue č. 5 ukrývali veľmi známych autorov a vari ich najznámejšie diela, všetky vaše odpovede boli správne. V prvom štvorverší literárnych hádanie sa ukrýval Alexander Sergejevič Puškin so svojím Eugenom Oneginom. ,,Dievčie vnady“ z druhého šesťveršia patrili Maríne Andreja Sládkoviča.

Do lúštenia ďalších literárnych hádaniek, ale aj 365 švédskych krížoviek sa môže pustiť Ľuba GRÍGEROVÁ z Gánoviec. Bratislavčanka Gabriela BADLÍKOVÁ možno doteraz ani netušila, čo všetko jej mesto ponúka. Vďaka praktickému sprievodcovi Easy Bratislava bude mať poruke všetky potrebné informácie.

Predpokladáme, že dnešné literárne hádanky patria medzi tie, ktorých vyriešenie nerobí našim čitateľom nijaké problémy. V prvej sa ukrýva jedno z najslávnejších prozaických diel s témou prvej svetovej vojny, v druhom slovenský román, ktorý býval povinným či odporúčaným čítaním vo vyšších ročníkoch základnej školy.

I.

Keď zabili Ferdinanda,

spustila sa veľká sranda.

Na vojnu ho zasa vzali,

hoc bol blbec, blázon malý.

II.

Od Zvolena jedna dáma

bola láskou velikána.

O ich vzťahu román známy

v názve nesie meno dámy.

Domnievame sa, že v tejto chvíli je úspešnosť riešenia viac ako deväťdesiatpercentná. Predsa však ponúkame ďalšie pomocné indície. K prvej hádanke dodávame, že jej autor sa vari ako prvý prozaik vo svetovej literatúre pozrel na tragickú udalosť, akou bola prvá svetová vojna, cez prizmu humoru, ale najmä irónie a satiry. Kniha je neobyčajne vtipná a zábavná, ale zároveň je i ostrým výsmechom a odsúdením vojnovej i bezduchej vojenskej mašinérie.

Slovenský spisovateľ, autor diela ukrývajúceho sa v druhej hádanke, sa do povedomia čitateľskej verejnosti zapísal predovšetkým ako tvorca historicko-životopisných próz, pričom v centre jeho záujmu boli vzdialené (napr. Veľkomoravská ríša) i bližšie (národné obrodenie) dejinné obdobia. Už pred druhou svetovou vojnou sa však významnou mierou pričinil aj o rozvoj slovenskej rozhlasovej hry.

Na riešenie hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská) a názvy diel s kupónmi vydavateľstiev Belimex a Ikar, ktoré venovali knižky do súťaže, čakáme do 11. apríla.

                                                                                 Vymýšľa Igor Hochel