Literárne hádanky

Všetci súťažiaci správne vylúštili z trojveršia a štvorveršia Igora Hochela, ktoré sme uverejnili v literárnych hádankách v KR č. 23, autorov a ich diela: I. Ladislav Ťažký Kŕdeľ divých AdamovII. George Orwell 1984. Knižné odmeny, bestseller E. Segala Muž, žena a dieťa z vydavateľstva Ikar posielame Irene MANDUCHOVEJ do Jacoviec  a Nemčinu pre samoukov zo Slovenského pedagogického nakladateľstva – ML Júlii KOHLMAJEROVEJ do Košíc.

Predpokladáme, že prvá dnešná literárna hádanka nebude tvrdým orieškom. Ide napokon o dielo našej národnej literatúry. Druhá je možno o čosi ťažšia, ale veríme, že aj tú úspešne zvládnete.

I.

po kopcoch si vykračuje

tá čudná pani s kosou

II.

Beatnik, ktorý zažil slávu,

dosť sa svetom popotĺkal.

Navštívil aj Bratislavu.

Báseň nazval hlasom vlka.

K prvej hádanke ako pomôcku pridávame informáciu, že ukrýva názov jedného z najznámejších románov s témou Slovenského národného povstania. Napísal ho autor, ktorý krutú tvár vojny okúsil na vlastnej koži a okrem prózy sa venoval aj esejistickej tvorbe. To by na správne riešenie malo stačiť.

Jeden z najslávnejších básnikov 20. storočia, ktorý patril medzi tzv. beatnikov, naozaj –  ako o tom hovorí tretí verš druhej hádanky – navštívil Bratislavu. Bolo to v roku 1965, keď prišiel do Československa ako súkromný turista. V pražskej  poetickej vinárni Viola ho spoznali, a tak do hlavného mesta Slovenska prišiel už ako oficiálny hosť Zväzu slovenských spisovateľov. Stretol sa aj s Ladislavom Novomeským v jeho panelákovom byte. Pobyt svetoznámeho tvorcu v Československu sa napokon neskončil dobre, lebo na podnet Štátnej bezpečnosti ho z krajiny vyhostili. Preklad jeho dnes už kultovej básnickej skladby, ktorej názov máte uhádnuť, mal Ján Buzássy hotový už na prelome 60. a 70. rokov, avšak na počiatku normalizácie sa ho už nepodarilo vydať. Do rúk slovenských čitateľov sa tak dostal až po roku 1989.  

Riešenie literárnych hádaniek – krstné meno a priezvisko autora a názov diela zašlite so súťažným kupónom na adresu redakcie do 20. decembra. Knižky do súťaže tentoraz venovali Slovenské pedagogické nakladateľstvo – SPN učebnicu pre samoukov s CD Po anglicky za tri týždne a Vydavateľstvo Slovart Nacizmus a vojna od R. Bessela.

Vymýšľa Igor Hochel