Celé sa to začalo neformálnym rozhovorom s profesorkou slovenského jazyka, že so študentmi gymnázia príde v rámci vyučovania do našej knižnice. Nechceli sme, aby si len obzreli knižky a  hybaj domov. Chceli sme im pripraviť niečo atraktívne a  zaujímavé. Tak sa zrodila myšlienka literárnej hodiny v  knižnici, ktorá sa už stala tradíciou.

Témou prvej hodiny bola rozprávka a Pavol Dobšinský. My, knihovníčky, sme si otestovali, či vieme vyučovať. Podujatie malo dobrý ohlas a  hneď sme si dohodli aktuálne témy na ďalšie hodiny. Postupne sa ozvali aj vyučujúci z iných škôl. Každú hodinu ozvláštňujeme buď ukážkami z filmov, výstavkami k  téme alebo drobným kvízom, kde si overíme, či decká dávali pozor. Na hodinu s témou regionálne povesti sme pozvali spisovateľa, ľudového rezbára, numizmatika a zberateľa povestí Štefana Meliša. Porozprával študentom, odkiaľ čerpal námety, priniesol im ukázať zbierku svojich rezbárskych prác. Pri rozbore divadelnej hry Ženský zákon sme premietali ukážky z  novej i  staršej verzie filmu, hľadali archaizmy, hovorili sme o ľudových zvykoch, nárečiach a remeslách. Študenti si z každej hodiny odnesú okrem nových poznatkov aj morálne posolstvo (úcta k rodičom, vzťah k svojmu domovu i koreňom) a metodický materiál o autoroch.

Literárne hodiny v  knižnici niekedy vedie učiteľ, inokedy žiaci pripravia prezentácie. Niektoré zadania sú aj pre nás ťažký oriešok, iné – Zuzanka Hraškovie, Ežo Vlkolinský, Maroško… a  podobné sú pre nás radosť, ale vždy sa zodpovedne pripravujeme, aby sme pred múdrymi žiakmi nezostali v hanbe. Na prvý polrok 2012  máme naplánované literárne hodiny: Tajný denník Adriana Mola, Mauglí, Dominik Tatarka, Z poľovníckej kapsy… a už teraz sa tešíme.