Kniha "Stavebnosť  básne" ponúka sondy do slovenskej poézie, autoreflexie, dve úvahy o slovenskej próze a reflexie prekladu. Predmetom skúmania sú poézia S. B. Hroboňa, P.O. Hviezdoslava, I. Kraska, M. Válka, J. Stacha, J. Mihalkoviča, Š. Strážaya, J. Buzássyho, F. Andraščíka, I. Laučíka, V. Prokešovej, D. Podrackej, R. Juroleka, prózy S. Rakúsa a J. Vanoviča, prekladateľské eseje B. Hečka, Achmatovovej preklady Kraskových básní do ruštiny, preklady J. Mihalkoviča a i.

Pod stavebnosťou autor rozumie viacúrovňovú literárnu výstavbu diela. Ide mu o čo najkomplexnejšie uchopenie jeho významov a zmyslu. Štruktúrne prvky reflektuje v interakciách a v kontextoch.

Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., (1947) je mnohovrstevnou literárnou osobnosťou. Pôsobí na FFUK v Bratislave i v Ústave svetovej literatúry SAV. Pre vysokoškolského pedagóga, literárneho vedca, básnika a prekladateľa je príznačné úsilie nájsť a uchopiť hlbší zmysel poézie. Je autorom ôsmich básnických zbierok, viacerých literárnovedných prác, z ktorých boli ocenené napríklad monografie "Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách" (2013) a "Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách" (2016). Vyniká aj v básnickom preklade, získal zaň viacero ocenení vrátane prestížnej Ceny Jána Hollého.

Odporúčaná maloobchodná cena titulu je 12€. V predajni KNIHY LIC na Námestí SNP v Bratislave ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 11€.