Literárne informačné centrum sa mení na Slovenské literárne centrum

Do roku 2023 vstupuje literárne centrum s novým názvom, ktorý už neobsahuje slovo “informačné”. Prečo dochádza k tejto zmene a mení sa niečo aj na poslaní centra?  

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v minulom roku vydalo novú zriaďovaciu listinu centra, ktorá je účinná od 1.1. 2023 a na základe ktorej sa mení názov Literárneho informačného centra na Slovenské literárne centrum (SLC). Iniciatíva za túto zmenu vyšla zvnútra organizácie a nadväzovala na snahy ešte predošlej riaditeľky centra, ktorá sa o zmenu názvu taktiež usilovala. 

Dôvodov na úpravu názvu bolo niekoľko, tým hlavným bolo používanie starého názvu pri propagácii našej literatúry v zahraničí. Pri zoznamovaní sa s vydavateľmi im nebolo hneď jasné, odkiaľ sme a čo znamená ‘informačné’ v našom názve. Často si to vyžadovalo vysvetľovanie a predpokladáme, že nejasnosti spôsobovalo naše staré meno aj na písaných materiáloch. Tam ho však už nemal kto ‘preložiť’,” vysvetľuje riaditeľ Slovenského literárneho centra Pavel Sibyla. Želal by som si, aby naša komunikácia bola otvorená, priama a zrozumiteľná a tomu zodpovedá aj náš nový názov.” 

Nový názov centra vzišiel z diskusie vo vnútri organizácie a bol konzultovaný aj s niekoľkými dôležitými osobnosťami z literárnej komunity. Poslanie literárneho centra sa nemení a nezmenenou je aj ambícia neustále zlepšovať našu činnosť,” dodáva P. Sibyla. 

Nový názov organizácie vyvolal tiež potrebu novej vizuálnej identity. V lete minulého roku bola vypísaná súťaž oslovených autorov na logo Slovenského literárneho centra a jeho vizuálnu identitu. Do súťaže bolo oslovených jedenásť grafických štúdií a dizajnérov, záujem zapojiť sa prejavili štyria z nich: štúdio Calder, Martin Pyšný, štúdio Andrej & Andrej, a dvojica dizajnérov Matej Vojtuš a Josefína Karlíková. 

Súťaž mala dve kolá a o víťazovi prvého kola, ktorému bola ponúknutá možnosť pripraviť finálny návrh loga a vizuálnej identity, rozhodovala na základe skíc odborná porota v zložení: Palo Bálik, Martin “Žltý” Jenča, Branislav Matis, Kristína Soboň a Pavel Sibyla. V októbri 2022 porota určila ako najlepší spomedzi zaslaných návrhov ten z dielne Mateja Vojtuša a Josefíny Karlíkovej. 

Logotyp Mateja Vojtuša a Josefíny Karlíkovej je vo svojej podstate univerzalistický: ľahko sa adaptuje do cudzích jazykov či dokonca iných znakových systémov. Koncept textovej zarážky v druhom riadku logotypu, ktorý túto vlastnosť umožňuje, evokuje každodennú prácu s textom. Komplementárne logo v tvare pozičnej konštelácie písmen SLC z logotypu vhodne rieši situácie, kedy je zjavné, že sa jedná o aktivitu inštitúcie a netreba rozpisovať jej celý názov napr. označenie chrbta knihy,” vysvetľuje verdikt poroty Palo Bálik. Víťazi súťaže získali odmenu 4.500 eur s DPH. 

Slovenské literárne centrum ostáva na svojej pôvodnej webovej doméne litcentrum.sk, na ktorej bude novú vizuálnu identitu zavádzať postupne.