Literárne informačné centrum v roku 2019

Prinášame vám prehľad aktivít, ktoré organizovalo alebo podporilo Literárne informačné centrum v predchádzajúcom roku. 

Dvadsaťpäť rokov LIC

Dátum zriadenia organizácie je 1. júl 1995 (fungovať so zamestnancami začala 1.10.1995 roku) a odvtedy je Literárne informačné centrum koncepčným a dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí. Za dvadsaťpäť rokov svojho fungovania malo na starosti organizovanie a zabezpečovanie účasti SR na medzinárodných knižných veľtrhoch, systematickú podporu prekladov slovenskej literatúry do iných jazykov, propagáciu a prezentáciu slovenskej literatúry doma aj v zahranič​í, vydávanie periodických publikácií Slniečko a Knižná revue, vydávanie neperiodických a knižných publikácií a mnohé ďalšie aktivity. Tak tomu bude aj naďalej, rok 2020 prinesie niekoľko noviniek v podobe nových spoluprác či konceptov. Najskôr vám však prinášame stručný prehľad roku 2019. Viac sa dozviete napríklad z kontraktov medzi LIC a zriaďovateľom Ministerstvom kultúry SR

Organizačnú štruktúru LIC nájdete tu a všetky úspešné aktivity našej organizácie vznikajú vďaka spolupráci všetkých týchto zložiek. 

 

V znamení Paríža

Najdôležitejšou udalosťou, na ktorú sa LIC pripravovalo niekoľko rokov, bola účasť na veľtrhu Livre Paris. Ten sa konal 15. - 18. marca. Bratislava tu bola pozvaným mestom a slovenská literatúra sa prezentovala na ploche veľkého stánku so stovkami vystavených kníh a veľkou obrazovkou v tvare slučky nad hlavami návštevníkov. Za jeho koncepciu získal tím Pavla Chomu aj Cenu Nadácie Tatra banky 2019 v kategórii dizajn. Reportáže z podujatia nájdete tu alebo tu. Poetka Mila Haugová, ktorá sa veľtrhu tiež zúčastnila, spísala svoje postrehy a dojmy. Preklady slovenských kníh do francúzštiny mali veľký úspech. Ten pokračoval celý rok, pretože vyšli ďalšie tituly a mnohí autormi prezentovali svoju tvorbu vo Francúzsku aj neskôr. Veľký záujem médií vzbudil napríklad Arpád Soltész

O prezentačnú činnosť na Slovensku sa starajú viaceré oddelenia, v zahraničí je to predovšetkým oddelenie zahraničných projektov, ktoré do leta nemalo vedúceho pracovníka, na jeho aktivity dohliadala Miroslava Vallová. Potom na toto miesto nastúpila Katarína Balcarová. V roku 2019 sme sa zúčastnili týchto medzinárodných knižných veľtrhoch formou národných stánkov: Leipziger Buchmesse, Livre Paris, Bologna Children's Book Fair, London Book Fair, Budapest Book Festival (účasť v rámci V4), Svět knihy Praha, Thessaloniki Book Fair a Frankfurter Buchmesse. Prispeli sme tiež slovenskými detskými publikáciami na stánok v rámci knižného veľtrhu v Taipei.

Bolo vydaných niekoľko neperiodických publikácií  Books from Slovakia (anglická a francúzska verzia, rovnako aj verzia s knihami pre deti) či každoročný kalatóg slovenských vydavateľov v angličtine. Naši autori sa prezentovali v mnohých krajinách a mestách (Káhira, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Ľvov, Praha a iné). LIC je zároveň organizátorom slovenskej časti Visegrad Literary Residency Programme.  

Dôležitou súčasťou aktivít LIC je grantový systém SLOLIA. Počet žiadostí zahraničných vydavateľov o podporu z grantového systému Komisie SLOLIA systematicky narastá. Viac informácií nájdete tu. LIC sprostredkúva aj pobyty pre prekladateľov slovenskej literatúry do iných jazykov a poskytuje im štipendiá.

 

Prezentácia na Slovensku

S prihliadnutím na poslanie LIC a jeho edičnú činnosť sa usilujeme čitateľom sprostredkovať stretnutia s autormi, ktorých tvorba je určená špecifickému publiku. Preto pripravujeme prezentácie s adresným zameraním na cieľové skupiny, z toho vyplýva diferencovaná spolupráca s knižnicami, vysokými školami a inými kultúrnymi inštitúciami. Na domácu prezentáciu súčasných slovenských autorov a ich tvorby, ktorých diela nevyšli v edícii LIC, sa nám osvedčila spolupráca s inými subjektmi, ktoré sa dlhodobo venujú šíreniu súčasnej literatúry formou festivalov, besied, literárnych súťaží a multižánrových prezentácií. Takto pomocou platformy Dni slovenskej literatúry podporujeme festivaly LiKE v Košiciach, Feliber Poetry v Pezinku a Modre, Novotvar či Autoriáda. Reportáže z týchto a iných akcií nájdete na našom webe. 

Každý rok v novembri prezentujeme slovenskú literatúru, ale aj literatúru zahraničných autorov, na veľtrhu Bibliotéka, kde mávame spoločný stánok so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenska. Už tretí rok sme organizovali cenu René - Anasoft litera gymnazistov, podporujeme mladých autorov v písaní pomocou súťaže Esej Jána Johanidesa či podporou iných súťaží a projektov ako Medziriadky, Literárny Zvolen, Literárna Senica Ladislava Novomeského, Cena Rudolfa Fábryho a i. 

Prezentačným priestorom pre slovenskú literatúru je aj predajňa Knihy LIC na Námestí SNP 12 v Bratislave, kde organizujeme mnohé podujatia (prezentácie účastníkov súťaží Básne či Poviedka, podujatia Poznámky pod čiarou, program počas Dobrého trhu a mnohé iné).  

 

Edičná činnosť, Knižná revue a Slniečko

Šéfredaktor časopisu Knižná revue Radoslav Passia takto hodnotí uplynulý rok: "V roku 2019 pribudli v Knižnej revue viaceré nové rubriky (napr. Ilustrovaná kniha a Pekná kniha), väčšiu pozornosť sme v nich venovali výtvarnému aj grafickému spracovaniu kníh, sústredili sme sa na knihy o architektúre, výtvarnom umení či fotografické publikácie. Veľký priestor sme venovali problematike propagácie slovenskej beletrie v zahraničí a prekladom do cudzích jazykov, tu možno spomenúť najmä články o slovenskej účasti na parížskom knižnom veľtrhu alebo rozhovor s prekladateľkou a propagátorkou našej literatúry na britských ostrovoch Júliou Sherwoodovou. Tradične veľký priestor mali v Knižnej revue recenzie a iné literárnokritické žánre, podarilo sa nám prilákať viacerých popredných kritikov, ktorí u nás publikovali svoje texty. V každom čísle sme ponúkli špeciálny tematický blok zameraný na rozličné literárne žánre a témy v širokom zábere od problémov digitálneho veku, cez rozličné historické témy až po kulinárske príručky. V rubrike Príbeh boli v roku 2019 slovenské kníhkupectvá vystriedané literárnymi múzeami, ktorých zaujímavosti sa predstavili v krátkych reportážach." 

Časopis Slniečko vstúpil po lete do svojho 74. ročníka so zmenou na poste grafičky. Stala sa ňou Martina Rozinajová. Septembrové číslo bolo celé venované okrúhlemu výročiu Márie Ďuríčkovej, ktorá s časopisom spolupracovala. Časopis stále ponúka tradičné rubriky ako Etická výchova, Naše divy, Čítanie na pokračovanie, Joško Mrkvička či komiksovú dvojstranu, pracuje však čoraz viac s mnohými novými mladými autormi. Slniečko a jeho redakcia sa zároveň podieľajú na množstve podujatí pre deti a mládež po celom Slovensku - Šaliansky Maťko, Prečo mám rád slovenčinu, Škultétyho rečňovanky, výtvarná súťaž rómskych detí Coloriskeri luma, festival Zázračný oriešok, Punktík a iné. 

V tomto roku sme vydali Kritickú ročenku 2018, Archívy priestorov Mily Haugovej, komiks Zlatý zub, publikáciu Slovenský intelektuál Alexander Matuška a dotlač Prameňov k dejinám Slovenska XIV. Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod. Vedúca oddelenia Dana Podracká dodáva: "LIC v roku 2019 získalo za svoje edičné počiny niekoľko významných ocenení. V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2018, ktoré organizujú Ministerstvo kultúry SR, Bibiana, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnicaZväz polygrafie na Slovensku, LIC získalo ocenenie za vydanie Pavla Országha Hviezdoslava The Bloody Sonnets v preklade Johna Minahana. Ďalšie ocenenia získalo LIC pri udeľovaní Ceny a prémií Literárneho fondu (slávnostné odovzdávanie Cien a prémií LF sa konalo 19. júna 2019 v Zichyho paláci). Prémiou LF v kategórii literárna veda bolo ocenené dielo Jána Zambora Stavebnosť básne."

 

Spustenie nového webu a databáza

Koncom roka 2019 sme ukončili spoluprácu s firmou Core4, ktorá sa od začiatku spustenia databázy a webu starala o ich chod. V máji sme spustili nový web, na ktorom sme dva roky pracovali so spoločnosťou ActivIT. Naše spoločné aktivity pretrvávajú, pretože sa plánuje anglická verzia a ďalšie funkcionality na tej slovenskej. S príchodom nového vizuálu zamestnanci LIC zapracovali aj na doplňovaní databázy LINDA, pričom je stále dopĺňaná a opravovaná. Na web sa zavesili stovky obálok kníh, fotografií autorov či komplexné charakteristiky diel významných autorov. Novú stránku plníme aktuálnymi informáciami, reportážami z podujatí, archívom článkov z našich časopisov či kalendárom literárnych súťaží, festivalov, prehliadok a čítačiek. 

 

Zopár poznámok k uplynulému roku 

A čo na rok 2019 hovorí riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová?

"Tento rok ubehol, ako keď bičom plesne, a marcová prezentácia slovenskej literatúry v Paríži, ktorú v pracovnom roku 2019 pokladám za najdôležitejšiu udalosť v našej brandži, sa mi už zdá vzdialená a prekrytá inými podujatiami, festivalmi, zámermi a plánmi. Eufória z úspechu vyprchala a zostala ťarcha zodpovednosti za ďalšie kroky a ťarcha úsilia nepremrhať možnosti, čo sa nám otvorili. Tak ako za nami, aj pred nami je beh na dlhé a slabo osvetlené trate. Endorfínov vyplavených pri takomto behu nebýva veľa, no sú kvalitné. Jedinečná mediálna odozva na parížsku prezentáciu a hlavne na preklady slovenských autorov patrí medzi tie najkvalitnejšie.

Veľmi nás potešil tretí ročník Ceny René -  Anasoft Litery gymnazistov. Počet škôl so záujmom o účasť má stúpajúcu tendenciu. Čo je však dôležitejšie a čo nás neprestáva prekvapovať, je brilantná argumentačná a názorová úroveň stredoškolákov pri obhajobe svojich stanovísk. Cena René je živý organizmus, ktorý sa rozvíja reagujúc na odozvy a potreby cieľovej skupiny, ktorej je určený.

Vydanie komiksu Zlatý zub autorov Sone Balážovej Dávida Marcina je prejavom snahy podporiť vznik kvalitnej komiksovej tvorby pre deti a mládež, ktorá na Slovensku, napriek prvým lastovičkám, zatiaľ absentuje. Zlatý zub je určený deťom takzvaného slniečkárskeho veku, keďže vychádza v rámci edicie Knižnica Slniečka.

Za krok dobrým smerom pokladáme dohodu o prekladateľských rezidenciách, ktorú sme uzavreli s mestom Banská Štiavnica. Je to po prvý raz, čo môžeme ponúknuť prekladateľom diel slovenských autorov pobyt na Slovensku, navyše finančne krytý. Jedná sa o mesačné pobyty v krásnom prostredí Banskej Štiavnice."

 

Fotografie v galérii pochádzajú z rôznych podujatí, ktoré LIC organizovalo alebo spoluorganizovalo. Titulnú grafiku vytvorila Kristína Kubáňová.  
 

 

 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 0
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 1
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 2
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 3
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 4
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 5
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 6
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 7
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 8
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 9
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 10
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 11
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 12
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 13
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 14
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 15
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 16
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 17
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 18
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 19
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 20
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 21
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 22
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 23
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 24
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 25
 • Literárne informačné centrum v roku 2019 - 26