Literárne klebetárium

Streda 10. júla 2019 patrila humoru a novým knižkám. V bratislavskom zariadení Pohoda – park sa zišli priaznivci písaného slova a humoru, aby privítali novú knižku z vydavateľstva Štúdio humoru a satiry Spisovatelia v anekdotách s podnázvom Literárne klebetárium. Jej autorom je Jaroslav Rezník a ilustrátorom Milan Stano, ktorý do knihy prispel aj samostatnou kapitolou. Knižka prináša 302 anekdot a 239 karikatúr (recenziu o knihe sme priniesli v máji t. r. - O spisovateľoch trochu inak).

Prezentáciu novej knižky uviedol Viktor Timura, ktorý predstavil prierez tvorby J. Rezníka a jeho zásluhy o kultúrny a literárny rozvoj na Slovensku v uplynulých desaťročiach. O Milanovi Stanovi a jeho vydavateľskej, výtvarnej aj spisovateľskej činnosti informoval prítomných Ivan Szabó, ktorý ocenil, že titul ukazuje spisovateľov z tej veselšej stránky. Zároveň navrhol, aby po vzore monografií Maľba, Grafika pripravil M. Stano aj Karikatúru. Vtipné literárne klebetárium „pokrstila“ cestovinovými písmenkami Rezníkova dcéra Mária a Tonko Blaha. K prítomným sa prihovorili aj obaja spolutvorcovia tejto knižnej novinky a o vtipné „iskrenie“ nebola núdza.

Po sprievodnom hudobnom programe predstavil J. Rezník ešte dve svoje tohtoročné novinky. Prvou boli poviedky pre mládež o detstve M. R. Štefánika k storočnici jeho úmrtia pod názvom Oči plné oblohy (Slovenský spisovateľ), úryvky z ktorej prečítala spisovateľka Petra Džerengová –Nagyová a do života ju uviedla ružou. Druhou knihou bola prebásnená rozprávka A. S. Puškina pri príležitosti jeho jubilea pod názvom Rozprávka o cárovi Saltánovi, ktorú ilustroval Peter Cpin (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Túto pôvabnú knižku „pokrstili“ dve bábky, ktoré si v rozprávke kedysi aj zahrali.

Podujatia sa zúčastnilo mnoho spisovateľov, milovníkov humoru, pekných kníh a priateľov hlavných aktérov podujatia. Medzi hosťami nechýbala Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štyri knihy, štyri tohtoročné novinky tak naraz vstúpili do slovenského literárneho života a uchádzajú sa o priazeň čitateľov.