Literárne Košice

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje XXV. ročník literárnej súťaže v poézii aj próze pre začínajúcich autorov Literárne Košice. Súťaž je zameraná na hľadanie literárnych talentov medzi žiakmi 5. – 9. ročníka základných škôl a študentmi 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

Knižnica zverejnila aj súťažné témy, tento rok ich vymyslela Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a znejú nasledovne:
Yetti pod papučou
▪ Zajtra oslávim svoje 250. narodeniny
▪ Našli sme mapu k pokladu.
Súťažné práce v próze aj poézii prijímame e-mailom na adrese sutazekniznica@gmail.com do 27. marca 2020. Presné podmienky, ktoré je potrebné dodržať, sú zverejnené na knižničnej webovej stránke www.kosicekmk.sk.
Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené 7. mája 2020 v rámci osláv Dňa mesta Košice 2020 v pobočke LitPark v Kulturparku. Všetky víťazné práce budú zverejnené v printovej aj elektronickej podobe v publikácii.