Literárne Košice Jána Štiavnického

Mesto Košice a Knižnica pre mládež mesta vyhlasujú 13. ročník súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického.

Zapojiť sa môžu žiaci 5.-9. ročníkov základných škôl a  osemročných gymnázií zodpovedajúci tejto vekovej kategórii vlastnými básňami, poviedkami, rozprávkami, reportážami na témy: Príbeh starého telefónu, Neposlušné topánky, Ako som sa zmenšil. Maximálny rozsah prác sú 3 strany formátu A4, t. j. 90 riadkov. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve práce, každú v 4 kópiách s uvedením mena, témy, adresy školy, triedy a mena pedagóga. Súťažné práce treba zaslať do 17. marca na adresu: Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského ulica 9, 040 64 Košice. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží.