Prestížny rakúsky literárny časopis PODIUM svoje novembrové číslo celé venoval súčasnej slovenskej literatúre. Predstavil 30 autorov z viacerých tvorivých generácií – od M. Rúfusa po M. Hvoreckého.

 

O výber autorov a textov sa postarala slovensko-rakúska prozaička a dramatička Zdenka Becker, a umožnila tak aspoň stručne nazrieť do tvorivej dielne predstaviteľov staršej a strednej literárnej generácie ( Bátorová, Bodnárová, Baláž, Dušek, Hatala, Haugová, Farkašová, Hykisch, Johanides, Podracká, Prokešová, Strážay, Štrpka, Repka, Richter, Rúfus či Zambor), ako aj autorov, ktorí sa v literatúre etablovali len nedávno (Grupač, Juráňová, Kapitáňová, Kopcsay, Kuniak, Šulej či M. Veselková). Do čísla zaradila publicistku a prozaičku Irenu Brežnú, emigrantku zo šesťdesiateho ôsmeho roku, ktorá žije vo Švajčiarsku.

Na prekladoch do nemčiny sa podieľali skúsení prekladatelia. Okrem Z. Becker aj Karl-Heinz Jähn, Gustav Just, Mirko Kraetsch, Angela Repka a Gerlinde Tesche. Autorský text vždy dopĺňa krátka biografia a základné informácie o autorovi.

PODIUM vychádza od roku 1971 a publikuje v ňom väčšina známych a uznávaných súčasných rakúskych autorov. Toto číslo vyšlo s finančnou podporou Literárneho informačného centra.

(bž)